Arhiva новембар 2016

Svetski dan deteta 20. novembar

Svetski dan deteta 20. novembar

„Imam pravo da živim,

da se nadam,

da se družim…“

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta se proslavlja 20. novembra kako bi se internacionalno ukazalo na dečija prava i  skrenula pažnja na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Više

Svetski dan prevremeno rođenih beba

Svetski dan prevremeno rođenih beba

Svakog dana pre vremena se rodi na desetine hiljada beba u svetu. Petnaest miliona majki godišnje ima prevremeni porođaj. U Srbiji ta brojka iznosi oko četiri hiljade godišnje. Bebe se rađaju pre vremena i u siromašnim i u bogatim zemljama. Zbog toga je važno da se podsetimo i obeležimo današnji dan – Svetski dan prevremeno rođenih beba.

Više

Pomozimo maloj Sofiji!

Pomozimo maloj Sofiji!

Sofiji Nikolić, koja od rođenja boluje od anomalija na dušniku i jednjaku, HITNO je potrebna operacija, a porodici nedostaje 122.000 evra. Kako bi Sofiji život bio spasen, 16. novembra mora da otputuje u kliniku u Francuskoj na još jednu operaciju, a potrebnu sumu neophodno je prikupiti za 24 sata. L.E.C. Č. poziva sve prijatelje koji su u mogućnosti da se priključe humanitarnoj akciji i pomognu maloj Sofiji u odlučujućoj bitki!

Svi koji žele da pomognu Sofiji, mogu to učiniti uplatom na broj računa:
205-9011006854820-66.
Na ime Bojana Milatović Nikolić

Svrha: lečenje deteta Sofije Nikolić

Adresa: Dragana Rakića 20g, 11080 Zemun

pomoc-apel-sofija-nikolic-1478869051-1033093

Više

Koliko je bitna timska saradnja u proceni problema vašeg deteta?

Koliko je bitna timska saradnja u proceni problema vašeg deteta?

Da li ste upoznati sa time kako logoped, senzorni integrator i reedukator psihomotorike mogu pomoći Vašem detetu?

Logoped u svom radu koristi aparat za stimulaciju govora i jezika (Behringer aparat). Aparat nije neophodan za rad, ali može biti velika pomoć u radu. Kod poremećaja slušnog procesuiranja se javljaju smetnje u primanju i obradi govornih informacija, a mogu se javiti razne teškoće u slušanju. Osobe tada teško razumeju govor kao da se nalaze u  bučnoj sredini ili imaju teškoće sa razlikovanjem sličnih glasova. Kasnije se mogu javiti i teškoće u čitanju i razumevanju informacija koje se iskazuju verbalno pa je kod ove dece neophodan multidisciplinarni timski pristup. Logoped ovaj logopedski set koristi u dijagnostici poremećaja glasa i govora, za sve vežbe fonacije (korekciju glasova), kod postavljanja pravilne visine glasa, kod eliminisanja šuma u glasu kao i tremor (podrhtavanje) glasa. Aparat je pogodan za korekciju dislalija (distorzija, supstitucija i omisija), dizartrije, disfluentnog govora i brzopletosti.

Sve ono što nam se dešava u toku dana, što vidimo, čujemo, pomirišemo, okusimo, dodirnemo, osetimo, naš organizam prima preko čula i prosleđuje do mozga. Na neke draži reagujemo burnije (intenzivnijim odgovorom), na neke slabije, a neke nas uopšte ne dotiču. Ali ako je ono što primamo iz naše okoline pomoću čula prejako ili preslabo, ako nam treba više draži (stimulusa) da bi mogli normalno da funkcionišemo i da bi nam bilo prijatno tada govorimo o poremećaju senzorne integracije.

Naše telo govori o nama i više nego što smo svesni i što bismo ponekad hteli. Tako se i ličnost deteta doživljava i ispoljava kroz telo. Preko našeg tela, odnosno tonusa komuniciramo telesno i govorno. Upravo iz tog razloga reedukacija psihomotorike koristi telo, odnosno pokret za saznavanje o sebi, drugome, vremenu, ritmu i prostoru koji nas okružuje. Iskustva se obnavljaju preko pokreta i deluje se na stimulaciju razvoja uz praćenje prirodnog puta saznavanja.

Deca sa smetnjama u razvoju često imaju združeno poremećaj senzorne integracije, govorne smetnje i nedostatak ranih iskustava vezanih za telo odnosno nezrelu psihomotoriku. Zato je dobro da u logopedski tretman budu uključeni i tretman senzorne integracije i reedukacija psihomotorike.

Više