Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
reedukator psihomotorike

Šta radi reedukator psihomotorike?

Reedukator psihomotorike u Logopedsko edukativnom centru Čabarkapa tokom prvog prijema procenjuje psihomotorni status koji obuhvata nivo razvijenih funkcija u oblasti grube motorike, koordinacije pokreta ekstremiteta, ravnoteže, sazrevanje dominacije hemisfera (lateralizovanosti), fine motorike, grafomotorike, vizuomotorne koordinacije, orijenatacije u prostoru i vremenu.
Read More

logoped

Šta radi logoped?

U Logopedsko edukativnom centru Čabarkapa logoped procenjuje govorno-jezički status deteta, odnosno procenu receptivnog i ekspresivnog govora (da li je dete progovorilo, da li razume naloge koji mu se zadaju). Pored toga, logoped procenjuje artikulaciju kao i govorne organe koji učestvuju u govoru (disanje, mišiće usana, lica i jezik, kao i  celokupnu anatomiju govornog aparata).
Read More

pismenost

Međunarodni dana pismenosti

17% stanovništva Srbije je nepismeno, a trećina srednjoškolaca ne može adekvatno da primeni teoretska znanja koja su stekla na nastavi. 14% populacije nema dan škole ili ima samo nekoliko dana škole. 11% dece ima nezavršenu osnovnu školu. Svakodnevne radnje kao što su primena informacija dobijenih iz tekstova, popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju u banci, plaćanje računa i slično, predstavljaju veliki problem za građane Srbije koji se vode kao funkcionalno nepismeni.
Read More