Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Dan čistih planina- volimo i čuvajmo našu planetu

Širom sveta se na današnji dan (26.septembar) obeležava Dan čistih planina.

Planine su nam važne jer nam obezbeđuju kiseonik, vodu za piće a ujedno su i dom velikom broju biljaka i životinja. One su nešto bez čega ne bi ni mi postojali i nešto što čini svet lepšim mestom. Zato je važno ukazati na značaj planina i na značaj očuvanja istih. Na ovaj dan širom sveta se organizuju razne ekološke akcije čišćenja, planinarenja, šetnje…

Lepote i sve prednosti koje nam pružaju naše planine bivaju ugrožene usled različitih faktora (masovnog turizma, seče šuma, globalizacije, urbanizacije, klimatski prromena…). Današnji dan prolazi u znaku podizanja svesti o značaju prirode i njenom očuvanju.

Zato smo danas u LEC Čabarkapa kroz logopedsko-edukativni rad govorili o značaju i lepotama planina. Sa Vašim mališanima kod kuće možete pričati o ovoj temi na različite načine i ujedno stimulisati razvoj deteta. Pričajte im o našim planinama (širite rečnik, definišite pojmove), crtajte i bojite najviše vrhove, diskutujte kakve su planine zimi a kakve leti, pravite kolaže i lepite lišće šarenih boja koje krasi šume naših planina…

Poruka LEC Čabarkapa:

Čuvajte planine… tako čuvate i svoju decu i svoju budućnost.

Naučio sam da govorim lepo, sada je došlo vreme da naučim lepo da pišem i čitam

Kao što je bitno da dete naučimo pravilno da govori i razume govor, tako je bitno i da dete nauči da čita i piše, da razume pročitano i da bude funkcionalno pismeno.

Ako je osoba nepismena znači da, pored svega navedenog, nema bogatsvo rečnika, a samim tim ima smanjenu sposobnost komunikacije što direktno utiče na jezik, kulturu i opšte znanje.

U septembru 1965. godine se prvi put javila ideja o obeležavanju Međunarodnog dana pismenosti i to na Svetskoj konferenciji ministara obrazovanja u Teheranu. Na konferenciji je pokrenuta inicijativa za obeležavanje Međunarodnog dana pismenosti kako bi se pokrenula svest o važnosti pismenosti na međunarodnom nivou.
1966. godine se prvi put obeležio Međunarodni dan pismenosti.

Cilj obeležavanja Međunarodnog dana pismenosti jeste da podseti na problem nepismenosti koji postoji u celom svetu. Neki od problema osoba koje se vode kao funkcionalno nepismene su popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju u banci, plaćanje računa, primena informacija dobijenih iz različitih tekstova.

Statistički podaci nam govore da pismenost u Srbiji i regionu nije na zavidnom nivou. U Srbiji je 17% stanovništva nepismeno, dok 14% populacije nema dan škole ili ima samo nekoliko dana škole,  11% dece ima nezavršenu osnovnu školu. UNESCO smatra da je procenat od 0,2 % nepismenih prihvatljiv i dozvoljen maksimum.

PISA istraživanje (najveća međunarodna provera postignuća učenika) pokazalo je da učenici u Srbiji postižu rezultate ispod proseka. Među mladima je izražena upotreba žargonizama i stranih reč.
Stručnjaci upozoravaju da naši đaci ne poznaju dovoljno gramatiku, pravopis i da im je leksički fond siromašan.

Pismenost podrazumeva poznavanje pisma, umeće čitanja i pisanja. Nepismenost je nepoznavanje pisma iz čega proističe nemogućnost čitanja i pisanja.
Različiti su kriterijumi po kojima se neka osoba svrstava u nepismene i razlikuju se od zemlje do zemlje. U nekim zemljama nepismenom osobom se smatra ako ona ne zna da čita i piše, dok u drugoj zemlji osoba je nepismena ako ne zna da čita ili da piše. Takođe, u nekim zemljama nepismenom osobom se smatra ona osoba koja nema završeno osnovno obrazovanje.

UNESCO predlaže da se pod nepismenim ljudima smatraju osobe koje ne znaju da napišu ili pročitaju jednostavan tekst vezan za svakodnevni život. Takođe, prema UNESCO osoba je funkcionalno pismena ako može da se uključi u aktivnosti u kojima je pismenost važna za funkcionisanje zajednice .
Prava i jedinstvena definicija pismenosti ne postoji zbog toga što postoji više različitih shvatanja o tome šta pismenost podrazumeva.
U međunarodnoj zajednici shvatanje pismenosti je različito, od toga da je to jednostavan proces sticanja osnovnih kognitivnih veština, zatim korišćenje kognitivnih veština na načine koji utiču na socioekonomski razvoj kao i razvijanje kapaciteta za društvenu svest i kritičku refleksiju kao podlogu za lične promene i promene zajednice.
U praksi se pismenost smatra kao sposobnost čitanja, pisanja i računanja u kombinaciji sa definisanjem pismene osobe kao one koja je završila osnovno obrazovanje.
Pismenost je ljudsko pravo koje je definisano u pravu na obrazovanje. Deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine priznato je pravo na obrazovanje, a samim tim i pravo na pismenost.

Problem nepismenosti utiče na jezik, kulturu i lokalno znanje. Nepismenost utiče direktno na jezik i govor zbog toga što osoba koja nije pismena, nema bogatstvo rečnika i ima smanjenu sposobnost komunikacije.

Često kažemo da je neka osoba nepismena ako govori i/ili piše gramatički i pravopisno nekorektno. U velikoj meri na pismenost utiču mediji koji često promovišu nepismene natpise i neadekvatan način izražavanja. Takođe, na pismenost u velikoj meri utiče i pisanje poruka na takozvanim pametnim mobilnim telefonima gde većina ljudi ne obraća pažnju kako su napisali reči, da li su rečenice gramatički i pravopisno korektne i slično. Bili nepismeni ili ne, veliki broj građana, pa i javnih ličnosti, čini brojne pravopisne i gramatičke greške, pod kojim se podrazumeva nepravilna upotreba reči, kao i njihovo pisanje, kada se piše i izgovara neki glas u reči (npr. kad se piše „č“, a kad „ć“, odnosno „dž“ i „đ“), kad se piše malo ili veliko slovo, kad se stavljaju znaci interpunkcije i slično.

Poruka LEC Čabarkapa je:
Ljudi su uzori jedni drugima u mnogim oblastima, pa tako možemo biti jedni drugima dobar uzor u oblasti pismenosti tako što ćemo podstaći ljude iz svoje okoline da se školuju i opismenjavaju, a kasnije i da poznaju svoj jezik i poštuju njegov pravopis.

Slovo izaberi pa ga do pojma odvedi

Analiza i sinteza glasova u rečima predstavljaju osnovu za buduće čitanje i pisanje. Na predškolskom uzrastu dete treba da zna da sastavi (sinteza) i rastavi (analiza) reč od četiri ili pet glasova. Dete treba da zna koji je prvi glas u reči, od koliko glasova se sastoji reč, koji glas je poslednji u reči, koji glas je pre, a koji posle nekog glasa, koja reč je u pitanju kada se glasovi izgovore pojedinačno. Na primer: „Kada kažem reč K-U-Ć-A, koju reč sam izgovorila?” ili “Koje glasove čuješ kada kažem reč TORBA?”

Tim LEC Čabarkapa je osmislio aktivnost pomoću koje na zanimljiv način vežbamo analizu i sintezu glasova.
Na tablu smo zalepili različite pojmove i nacrtali po jednu putanju do svakog pojma. Dete prvo pitamo šta sve zna o njemu, a zatim na koje slovo počinje ili se završava zadati pojam. Dete treba da odabere slovo, a zatim da po iscrtanoj putanji dođe do traženog pojma.

Na ovaj način, osim analize i sinteze glasova u reči, definišemo pojmove, bogatimo rečnik deteta i proširujemo verbalni iskaz. Kroz  ovu aktivnost radimo i na unapređenju kvaliteta vizuelne percepcije, vizuelnom usmeravanju i pretraživanju. Ova aktivnost je korisna i za uočavanje i prepoznavanje grafema, vežbanje vizuo-motorne koordinacije (koordinacije oko-ruka), rad na doslednoj upotrebi pokaznog gesta, prelazak preko srednje linije, kao i za usmeravanje i produžavanje pažnje.

Zabavite se sa Vašim predškolcima i na zanimljiv način vežbajte i učite slova.