Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Brojevi

Pomoću ove igračake dete uči boje, pojam broja, količine, prebrojavanje, redoslede, vežba motoriku šake, kao i koordinaciju oko-ruka. Detetu dajte zadatak da prebroji koliko ima kocaka određene boje. Možete poređati kocke različitih boja, a dete pitati koja boja je pre određene, a koja posle. Na jedan stalak poređajte kocke različitih boja određenim redosledom, a od deteta tražite da poređa isto. Takođe, sa detetom možete vežbati jednostavne matematičke radnje, sabiranje i oduzimanje. Sastavite zadatak pomoću brojeva napisanih na kockama, a detetu dajte zadatak da izračuna pomoću računaljke. Možete raditi i obrnutim redosledom tako što ćete sastaviti zadatak pomoću računaljke. Na jednom stalku stavite određeni broj kocaka jedne boje, a na drugom stalku broj kocaka druge boje. Od deteta tražite da taj izraz napiše pomoću kocaka na kojima su napisani brojevi, a zatim da izračuna. Pored toga, sa detetom možete vežbati pisanje i razlikovanje jednocifrenih, dvocifrenih i trocifrenih brojeva. Jedna boja predstavlja broj stotina, druga boja broj desetica, a treća broj jedinica. Poređajte na stalak određeni broj kocaka različitih boja. Dete treba da napiše broj tako da svaku cifru stavi u odgovarajući položaj. Možete i da sastavite neki broj, a od deteta tražite da taj broj napiše tako što će ređati kocke na stalak.
Ovu aktivnost možete i sami da osmislite tako što ćete umesto kocaka koristiti čepove ili isečene papire različitih boja. Umesto kocaka sa bojama napišite papire sa brojevima i matematičkim znacima. Dete najlakše uči kroz igru zato igrajte se sa njim pomoću brojeva i omogućite im da zavole matematiku.

Kockica Eko Toys

Geometrijski parovi – namena ove igračke je upoznavanje osnovnih oblika (krug, trougao, kvadrat). Dete treba da umetne deo koji nedostaje (krug, trougao ili kvadrat) kako bi se dobio pravi oblik. Ova igračka pomaže učenju osnovnih oblika, kao i njihovo prepoznavanje i imenovanje, učenju boja, razvoju fine motorike, koordinacije oko-ruka, vizuelne percepcije.
Read More

Ljubav prema životinjama

Deca koja rastu uz neku životinju (psa, mačku, zeca ili neku drugu životinju) brže se razvijaju, socijalizuju i stiču odgovornost od malih nogu. Kućni ljubimci imaju pozitivnu ulogu u psiho-fizičkom razvoju zdrave dece i dece sa posebnim potrebama. Naročito su korisni za decu s autizmom ili teškoćama u učenju. Deca s autizmom se najviše koriste neverbalnom komunikacijom baš kao i kućni ljubimci pa zbog toga kontakt sa njima detetu može da pomogne da ima bolju interakciju sa ljudima. Deci sa teškoćama u učenju kućni ljubimci mogu da budu odličan lek protiv stresa kroz koji ona prolaze usled frustracija. Deca koja rastu uz neku životinju lakše ostvaruju komunikaciju sa ljudima, imaju bolje međuljudske odnose, bolje tumače neverbalnu komunikaciju, brižniji su i imaju više samopouzdanja. Psi mogu da pomognu deci u prevalilaženju anksioznosti usled odvajanja od roditelja. Istraživanja pokazuju da psi mogu da umire hiperaktivnu ili agresivnu decu. Pas okuplja celu porodicu i objedinjuje ih u zajedničkoj aktivnosti. Deca koja dolaze u naš Centar imaju priliku da se igraju sa našim psom, Unom, koja svakodnevno provodi vreme sa nama. Deca rado maze našu Unu i igraju se sa njom, a i ona njima uzvraća neizmernu ljubav. Kada neko dete plače ili je neraspoloženo, ona je tu da svako dete zagrli svojim šapama, poljubi svojom njuškom i prenese nežnost i ljubav.

Tikovi

Zbog čega se moja usna mrda? Zašto baš moje oko namiguje iako ja to ne želim da radim? Šta su tikovi? Zbog čega se javljaju?
Tikovi su iznenadni, nevoljni, besciljni i ponavljajući pokreti koji se javljaju u oblasti voljne muskulature. Dete je svesno tih pokreta. Tikovi su učestali i javljaju se kod 15% dece, u ranijem ili kasnijem periodu detinjstva. Većina tikova je malo primetna i javljaju se u kraćem razdoblju života.
Read More