Kako funkcioniše psihološko testiranje?

Korišćenjem psiholoških testova, psiholog ima mogućnost da ponudi nalaze koji govore o različitim aspektima funkcionisanja osobe. Umesto da „otprilike“, ili „odokativno“ procenjuje, na osnovu stereotipa, ili neke druge opravdane il neopravdane pretpostavke o funkcionisanju osobe, psiholog koristi testove kao instrument procene.

Testovi koje koristimo u radu u LECČ su testovi za kognitivnu (intelektualnu) procenu dece i odraslih, testovi spremnosti za polazak u školu, klinički testovi za procenu ličnosti i testovi koji su usmereni ka prepoznavanju individualnih sklonosti i interesovanja zarad davanja smernica vezanih za karijerno savetovanje i profesionalno usmeravanje.

Kada se koristi psihološko testiranje?

Psihološko testiranje se koristi u različite svrhe. Testovi nam mogu koristiti za ukazivanje na to gde se osoba nalazi na početku tretmana, zatim za planiranje tretmana i za evaluaciju efikasnosti raznovrsnih tretmana u najopštijem smislu. Psiholog kreira svoju bateriju testova na osnovu potreba osoba sa kojima radi i na osnovu cilјa koji treba da se postignu u radu sa osobom.

Svako testiranje potrebno je zakazati u dogovoru sa psihologom.