Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
Šarena jaja

Ideja za aktivnost

Nacrtajte šarena jaja koja dete treba da oboji po svojoj želji. Šare možete da nacrtate isprekidanim linijama. Dete ima zadatak da spoji linije i da oboji po svojoj želji. Kada oboji jaja na papiru, dete može da isto tako šara i prava kuvana jaja. Pomoću ove aktivnosti dete razvija grafomotorne sposobnosti i kreativnost.Read More

Kroz ovu aktivnost dete uvežbava orijentaciju u prostoru , koordinaciju nogu, ravnotežu, auditivnu percepciju i impulsivnost.

Ideja za aktivnost

Postavite 3 stolice, taburea ili kutije na kojima ćete zalepiti brojeve od 1 do 3. Uzmite traku starog etisona ili neke tkanine po kojoj će se dete kretati i pratiti putanju. Konopcem ili lastišem povežite stolice kao na slikama. Traku od materijala stavite pored stolice na kojoj je broj 1. Na kraju trake stavite loptu i kažite detetu da je uzme i da hoda po traci (po mogućstvu da prsti jedne noge dodiruju petu druge noge). Zatim da  preskoči kanap, ide od stolice broj 1 do stolice broj 3, preskoči ponovo kanap, broji do 5 i baci loptu u vis.


Kroz ovu aktivnost dete uvežbava orijentaciju u prostoru (prati poligon), koordinaciju nogu, ravnotežu, pamćenje, pažnju, auditivnu percepciju (slušanje verbalnog naloga) i impulsivnost.
Read More

Ideja za aktivnost

Za ovu vežbu su vam potrebni papir, makaze i štipaljke. Umesto štipaljki možete koristiti i spajalice. Nacrtajte drvo i jabuke i izrežite ih. Zadatak vašeg deteta je da zakači sve jabuke na drvo kroz već izrezane proreze na krošnji. Umesto jabuka možete nacrtati i iseći neko drugo voće (koje raste na drvetu).
Ova aktivnost je korisna za sticanje znanja (pojma) o voću (šta je sve voće, gde ono raste kao i njegove karakteristike – boja, oblik, veličina, ukus), za pojam broja i količine (koliko jabuka ima na drvetu), za razvoj fine motorike, usmeravanje pažnje i produžavanje istrajnosti u zadatku.

Ideja za aktivnost

Ova aktivnost je korisna za decu predškolskog uzrasta i decu koja su krenula u prvi razred. Korisna je za učenje i utvrđivanje brojeva do 10, utvrđivanje boja, finu motoriku, vizuomotornu koordinaciju, koordinaciju ruku, vizuelnu percepciju, pretraživanje, pažnju.
Potreban vam je list papira i samolepljive kartice. Na papiru nacrtajte 30 pravougaonika tako da budu nepravilno raspoređeni po celom papiru. U pravougaonika bez redosleda upišite brojeve od 1 do 10. svaki broj upišite u tri različite boje. Na samolepljivim karticama, takođe, ispišite brojeve od 1 do 10 u tri različite boje. Od deteta tražite da spoji svaki broj u odgovarajućoj boji sa brojem iste (odgovarajuće) boje na kartici i da ga zalepi u odgovarajući pravougaonik.

Svetski dan glasa

Danas je Svetski dan glasa! U mnogim državama sveta 16. april je posvećen glasu kao glavnom sredstvu komunikacije. Ideja o Svetskom danu glasa nastala je u Brazilu 1999. godine od strane fonijatara, otorinolaringologa i drugih stručnjaka koji se bave glasom. Oni su hteli da skrenu pažnju na rane simptome koji mogu da ukažu na tumor glasnica i grla.
Read More

Ideja za aktivnost

Dajemo vam primer vežbe koja je korisna za decu predškolskog uzrasta i đake prvake. Vežba je korisna za razvijanje sposobnosti vizuelnog pretraživanja, uvežbavanje prepoznavanja izgleda slova, finu motoriku i vizuo-motornu koordinaciju. Na papirima nacrtajte kvadratiće, pravougaonike ili krugove u koje ćete napisati slova koja su nasumično raspoređena. Uradite to koristeći indigo papir kako bi raspored bio isti. Na nalepnice napišite sva slova azbuke. Dete ima zadatak da redom pronalazi slova, prvo na papiru sa nalepnicama, a onda na papiru sa ispisanim slovima. Zatim treba što preciznije da zalepi slovo na odgovarajuće mesto na drugom papiru.