Šta je savetodavni rad?

 

Onda kada ima sumnje da postoji predispozicija da se javi određeni problem ili kada problem već postoji, uvek je najbolјi izbor posavetovati se sa stručnjacima. Proizvod savetodavnog rada nije nužno jasna, jednoznačna smernica šta dalјe raditi (jer retko postoji samo jedini pravi ispravni korak), ali je svakako stručno vođenje kroz proces dijagnostikovanja, intervencije, tretmana, i evaluaciju tretmana. Ono služi da vas uputi i da vam da neke važne smernice za dalјe korake.

Stručni tim čine dvoje defektologa-logopeda i psiholog koji će saslušati prirodu problema zbog kojeg se obraćate, predložiti da se uradi procena ili uputiti na tretman ili po potrebi sugerisati da se obratite nekom drugom stručnjaku ukoliko je naša ekspertiza nedovolјna.