Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
Myobrace-Beograd

Myobrace metoda i njen značaj u otklanjanju loših oralnih navika

  1. Kako Myobrace pomaže pravilnom položaju jezika i pravilnom disanju?
    2. Kako Myobrace pomaže pravilnom položaju vilice/zuba?
    3. Kako Myobrace pomaže pravilnom gutanju?

Oralna praksija je preduslov za pravilnu artikulaciju glasova i predstavlja sposobnost voljnog pokretanja govornih organa (usana, obraza, vilica, jezika, mekog i tvrdog nepca). Podaci govore da je sve više dece koja imaju nepravilan položaj zuba. To utiče na teže održavanje oralne higijene, veću učestalost karijesa, pojavu parodontopatije, teškoće u žvakanju i govoru. Loše navike (sisanje prsta, disanje na usta i nepravilno žvakanje i gutanje) dovode do pojave nepravilnosti u razvoju lica i vilica.

Zato je važno obratiti pažnju na pravilan razvoj svih govornih organa jer disfunkcija nekog od njih direktno utiče na proces govorne produkcije.

Oralna praksija se intenzivno razvija tokom prve godine života, kroz aktivnosti kao što su žvakanje, sisanje, gutanje, pokreti orofacijalne muskulature, vokalizacija, brbljanje i na kraju ovog perioda – pojava prve funcionalne reči. Žvakanje predstavlja izuzetno važnu aktivnost jer su za njeno izvođenje potrebne različite oralne veštine, kasnije neophodne za pravilan razvoj govora. Za pravilno žvakanje neophodno je da su zubi i vilica pravilno razvijeni i da postoji adekvatna pokretljivost i snaga mišića jezika i usana.

Jedan od razloga zbog kojeg dolazi do pojave loših oralno-motoričkih veština može biti problem u senzornoj integraciji. Senzorni problemi mogu dovesti do toga da dete ne oseća hranu u ustima ili je preosetljivo na određenu vrstu hrane.

Znaci poremećaja senzorne integracije su: odbijanje hrane različitih tekstura, boja ili ukusa, gutanje bez žvakanja ili uz minimalno žvakanje, prekomerno plakanje ili nagon za povraćanjem kada dođe vreme za ručak. Takođe, pojava salivacije, prevelikih zalogaja, škripanje zubima, intenzivno ispitivanje predmeta ustima (nakon prve godine) itd.

Kod dece koja su taktilno preosetljiva nošenje proteze predstavlja pravi izazov. Zbog ovakvih i sličnih poteškoća LEC Čabarkapa je otpočeo saradnju sa specijalistom ortopedije vilica dr Natašom Mratinković (Specijalistička stomatološka ordinacija MND Dental) koja je generalni zastupnik Myobrace aparata.

Šta je Myobrace i kako se on razlikuje od ostalih ortodontskih terapija?

Myobrace sistem se razlikuje od ostalih ortodontskih terapija jer nema za cilj samo ispravljanje, već i otklanjanje uzroka koji je doveo do zbijenosti zuba i nerazvijenosti vilice. Ovaj način terapije je idealan za decu tokom rasta i razvoja, u uzrastu od 6 do 10 godina.

Myobrace terapijom dobijamo sledeće rezultate:

* Pravilno disanje na nos i spojene usne u stanju mirovanja

* Pravilna pozicija jezika

* Neaktivnost mišića usana prilikom gutanja

* Pravilan razvoj mišića orofacijalne regije

* Ispravljanje zuba bez bravica, ritejnera ili ekstrakcije

Myobrace aparati ispravljaju zube i vilice učeći jezik da bude na pravilnoj poziciji, poboljšavaju funkciju gutanja i stimulišu disanje na nos. Takođe, dizajnirani su tako da uz pomoć blagih sila deluju na zbijene zube i na taj način stvaraju širu vilicu, što ne samo da ispravlja zube, već i poboljšava izgled i razvoj lica. Pored toga, smanjuje se broj slučajeva u kojima su potrebne bravice ili ekstrakcija zuba. Aparati iz Myobrace sistem-a ispravljaju zube u tri faze: prvo koriguju loše navike, potom utiču na ekspanziju luka i ispravljanje zuba i, konačno, u trećoj fazi obezbeđuju retenciju.

Pikler penjalica i značaj ravnoteže

U našem logopedskom centru nešto novo…

Penjalica (Pikler penjalica – Eco toys) sa kosinom angažuje detetovu vizuelnu percepciju, odmeravanje jačine hvata šake, rotaciju tela i prelaz preko srednje linije tela, usklađivanje tonusa kako bi se održala željena postura, koordinaciju pookreta ruku i nogu što je  vrlo bitno, a sjajna je i za vestibularnu stimulaciju, odnosno, aktiviranje čula ravnoteže.

Čulo ravnoteže ima važnu ulogu u svesti o položaju i kretanju u prostoru, održavanju tonusa i stabilizaciji očiju prilikom kretanja glave. Ono je jedino koje koristi informacije i iz drugih čula za svoj rad.  Da bismo održali ravnotežu, potrebne su nam informacije iz čula vida i čula sluha. Otuda postoji neraskidiva veza u aktivnosti ovih čula, jer kada nedostaju informacije iz ovih čula, otežano je održavanje ravnoteže. Čulo ravnoteže je smešteno u unutrašnjem uvetu koje je odgovorno i za prijem i dalje prosleđivanje zvučnih informacija. Istraživanja su pokazala da stimulacija čula ravnoteže podstiče bolju slušnu obradu i brbljanje.  S druge strane, svaka promena položaja glave je korigovana pokretima očiju u suprotnom smeru, što je važno za orijentaciju u prostoru. Kada vestibularni sistem ne obrađuje informacije kako treba, to se odražava na vizuelnu percepciju i naše opažanje prostora, oblika, razdaljine, kao i na razlikovanje sličnih informacija (npr.slova ili brojeva). Postoji veza i sa drugim sistemima. Dobra orijentacija u prostoru i poverenje u svoje telo, odnosno poverenje da ćemo moći da prilagodimo mišiće tela tako da zadržimo ravnotežu, bez padanja, stvaraju fizičku i emocionalnu sigurnost. Ona pomaže i u regulisanju stepena budnosti i pažnje i time je povezana sa uspehom u učenju. Na osnovu svega navedenog se vidi da je uredno funkcionisanje i stimulisanje čula ravnoteže od suštinskog značaja za razvoj slušanja, gledanja, a zatim i govora i školskog učenja. Govor i jezik su kruna dobre senzorne integracije i zato je važno detetu pružiti adekvatnu stimulaciju svih čula.