Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
vežbanje vizuomotorne koordinacije

Čarobno testo

Iskoristite testo u boji za vežbanje vizuomotorne koordinacije, fine motorike, hvata, za taktilnu percepciju i ideaciju. Potrebno je da napravite različite oblike kao što su kifla, pica i pita. Zatim nožem napravite linije kroz koje će dete da seče. Da bi dete bogatilo svoje ideje dajte mu da samo smisli oblik i formira linije.Read More

Simbolička igra

Simbolička igra ili igra pretvaranja prestavlja igru u kojoj se različiti predmeti koriste kao simboli za nešto drugo. Simbolička igra se razvija kroz obavljanje zajedničkih aktivnosti i kroz imitacuju.Read More

Obojite oblik

Na papiru nacrtajte različite oblike (krug, trougao, kvadrat, pravougaonik). Ako imate drvene ili plastične oblike možete da ih koristite kao model, a ukoliko nemate model mogu da vam budu oblici napravljeni od kartona. Oblike na papiru obojte u onu boju koje boje je model. Detetu dajte zadatak da na svaki oblik koji je nacrtan na papiru stavi drveni, plastični ili kartonski oblik.Read More

pika pau

Pika pau – Lavirint elipsa

Predstavljamo vam nove igračke, u našem Centru, brenda Pika pau. Pika pau je brend kompanije Ecolino koja se bavi proizvodnjom igračaka od punog drveta bez primesa veštačkih boja i materijala. Njihova ideja je da se deci omogući da u trenucima odrastanja imaju kvalitetne, zdrave, edukativne i estetski oblikovane igračke koje će proces igre dovesti do novih saznanja. Pika pau igračke su ručno pravljene od jasenovog drveta.Read More

pika pau

Pika pau – Lavirint dlanovi

Predstavljamo vam nove igračke, u našem Centru, brenda Pika pau. Pika pau je brend kompanije Ecolino koja se bavi proizvodnjom igračaka od punog drveta bez primesa veštačkih boja i materijala. Njihova ideja je da se deci omogući da u trenucima odrastanja imaju kvalitetne, zdrave, edukativne i estetski oblikovane igračke koje će proces igre dovesti do novih saznanja. Pika pau igračke su ručno pravljene od jasenovog drveta.Read More

Igrica Pokaži i kaži u službi verbalne memorije

Igricu Pokaži i kaži možete da koristite za vežbanje verbalne memorije tako što ćete ispred deteta da stavite sličice koje treba da zapamti, a zatim da ih prekrijete kartonom ili papirom. Na početku stavite manji broj sličica, a zatim povećavajte. Od deteta tražite da na talonu pokaže o kojim pojmovima je reč, a zatim samo da skloni papir sa sličice. Drugi način da proverite da li je dete zapamtilo pojmove je da papirićem prekrije pojam na talonu.
Verbalna memorija utiče na produžavanje pamćenja i pažnje. Ukoliko dete nema dobro razvijenu verbalnu memoriju problem će se odraziti na pisanje po diktatu, čitanje, učenje pesmice ili učenje lekcije, kao i na pamćenje dve ili više aktivnosti koje ono treba da zapamti i ispuni.

Logopedsko edukativna igrica Pokaži i kaži

Poštovani roditelji, kolege, vaspitači i učitelji pred Vama je autorsko delo igrica Pokaži i kaži. Moj tim i ja smo osmislili i kreirali jedinstvenu logopedsku igricu koja podstiče govorno-jezički,psihomotorni i socioemocionalni razvoj deteta. Ova igrica podstiče razvoj pokaznog gesta, razumevanje, bogaćenje rečnika, auditivnu pažnju, analizu i sintezu, verbanu memoriju, verbalne asocijacije i istrajnost u zadatku.