Koji terapijski modalitet koristimo u Centru?

Psihoterapija, predstavlјa vođen i strukturisan proces kroz koji se terapeut i klijent, zajedničkim radom bave pitanjima koja su za klijenta važna i koja ga na bilo koji način „koče“ u životu.  Ona je platforma za otvaranje priča o važnim životnim temama i za ojačavanje potencijala koje osoba poseduje.

Psihoterapija nije ograničena samo na rad sa tradicionalno definisanim patologijama. Naš pristup je da nema „lakog“ ili „teškog“ klijenta, već se svakom klijentu pristupa kao jedinstvenom, neponovlјivom biću i svaki terapijski proces na taj način biva drugačiji od bilo kog drugog. Veliki broj klijenata koji se odlučuje za psihoterapiju, nije indikativan za „lečenje“ niti ima psihijatrijske simptome, već oseća da bi mu značio neki vid stručne pomoći u nošenju sa životnim teškoćama, izazovima, problemima. Tema terapije može biti sve ono što osoba smatra relevatnim, važnim za svoj život.  Psihoterapija je korisna i onda kada nismo sasvim sigurni šta nam se dešava ali kada imamo potrebu da nešto promenimo, kada se ne osećamo ili ne ponašamo na način na koji bismo mi to želeli.

Terapijski modalitet koji se koristi u LECČ je konstruktivistička psihoterapija.