Naš program rane stimulacije predstavlјa kombinaciju logopedskog tretmana uz primenu metode psihomotorne reedukacije i senzorno-integrativne terapije. Na ovaj način se pozitivno utiče na različite aspekte funkcionisanja deteta. Radi se na razvoju govorno-jezičkih sposobnosti, psihomotorici, povećanju osetlјivosti na različite stimuluse, na njihovom opažanju, obradi i shodno tome, njihovoj manipulaciji i svrsishodnom delovanju na osnovu njih. Naš cilј je da dete tokom tretmana dostigne nivo na kojem ono uspeva da prepozna sebe kao socijalno biće koje je stalno u odnosu sa drugim osobama, koje može da druge osobe razume, da im se obraća na razumlјiv način i koje može da svojim telom i govorom aktivno saznaje i deluje na okolinu oko sebe. Povezivanjem ovih pristupa želimo da utičemo na što je moguće više aspekata funkcionisanja deteta u vreme njegovih najznačajnih otkrića, saznanja i učenja.


Za koji uzrast je program?

Intervencije su najpoželјnije na ranom uzrastu iz mnogo razloga, ali sigurno najvažniji je taj što je tada razvoj najintenzivniji, najbrži i dete ima potencijal da usvoji najviše znanja. Takođe, potrebno je voditi računa o kritičnim periodima razvoja govora i osnovnih motoričkih sposobnosti jer ukoliko se oni propuste, teško bivaju nadoknađeni.

Kada se obratiti logopedu?

Mi podstičemo roditelјe da nam se što pre obrate. Uvek je bolјe doći ranije nego zakasniti sa tretmanom. Pozivamo vas da budete odgovorni i savesni i što pre dovedete svoje dete na procenu i tretman..