Arhiva септембар 2015

Da li (pre)opterećujem svoje dete?

Da li (pre)opterećujem svoje dete?

Iz želje da budete najbolji mogući roditelji na svetu, težićete da svom detetu pružite što više prilika za rast, razvoj, nova saznanja. Tako na primer, prosečan osnovac pored škole, na repertoaru dnevnih obaveza ima i sport, neki od stranih jezika, kreativne radionice ili dodatne časove (sa učiteljicom ili nastavnicima). Roditelji, često se bojeći da svom detetu ne uskrate važnu priliku da napreduje, traže resurse u aktivnostima ili osobama van kuće. Tako, već u osnovnoj školi, dete ima raspored koji ponekad, funkcioniše nezavisno od njegove želje. Od trenutka kada se probudi, do trenutka kada legne na spavanje njegov raspored je unapred organizovan.

Više

Besplatna testiranja u vrtićima: Prijave u toku!

Besplatna testiranja u vrtićima: Prijave u toku!

Više od 60% dece predškolskog uzrasta u Srbiji ima poremećaj govora i jezika, ponašanja, učenja i socio-emocionalnog razvoja. U više od 70% slučajeva, kod dece uzrasta od prve do treće godine sa problemom u govorno-jezičkom razvoju, nailazi se i na probleme u ponašanju. Iznad 50% dece u vrtićkim grupama ima potrebu za nekom vrstom stimulacije psihomotorike. Kasno upućivanje na gijagnostiku i tretman, koje se najčešće vrši oko pete godine, rezultira propuštanjem kritičnog perioda za razvoj govora i jezika. Poremećaj verbalne komunikacije može da ošteti kognitivni razvoj, da izazove probleme u ponašanju i umanji znatno potencijal za učenje, često vodeći i ka problemima poput disleksije ili disgrafije.

Više

Međunarodni dan pismenosti

Međunarodni dan pismenosti

U Srbiji čak 14% populacije nema dan škole ili ima samo nekoliko razreda osnovne škole, dok 11% populacije ima nezavršenu osnovnu školu.

Obeležavanje Međunarodnog dana pismenosti ima za cilj da podseti na stepen pismenosti i obrazovanja odraslih osoba na svetskom nivou. Odnosno, cilj je da podseti na problem nepismenosti koji postoji u celom svetu, iako živimo u dvadeset i prvom veku, veku savremene tehnologije. 

Više