Ideja L.E.C.Č.

„Iskustvo rada u „Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora“ dugo 20 godina i učešće na brojnim naučno-istraživačkim projektima, naučilo me je da je jedini ispravni način prilaska bilo kom problemu njegovo sagledavanjesa više različitih aspekata. Posmatrati problem izolovano, ne uzimajući u obzir sve sfere na koje bi on mogao da utiče, onemogućuje da se on reši na adekvatan način. S toga je ključ rada multidisciplinarni pristup, gde se problem sagledava na celovit, sveobuhvatan način. Svaka struka nailazi po svojoj prirodi na ograničenja, te je ideja Logopedsko-edukativnog Centra „Čabarkapa“ da tu, gde se nalazi granica ekspertize jednog profesionalca, tretman ne prestaje već biva dopunjen znanjem kolega iz drugih struka.

Profesionalnost, odgovornost, kvalitet rada, zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga , naši su prioriteti i imperativi u radu.

Ideja je da onog trenutka kada se prvi put pojavite kod nas, tim stručnjaka počinje da radi na kreiranju adekvatnog tretmana za Vas ili Vaše dete.

Mi smo tu da uočimo prve znake potencijalnih patologija, preveniramo razvoj govorno-jezičke patologije, senzomotornog i psihosocijalnog razvoja.

Naši tretmani u Centru (LECČ) uključuju rad na jeziku, govoru, lepoti komunikacije, bogatstvu rečnika, razvoju i usavršavanju psihosocijalnih veština, senzornoj integraciji i psihomotorici, poboljšanju kvaliteta pažnje, korekciji artikulacije, praćenju kognitivnog (saznajnog,intelektualnog) i emocionalnog razvoja, uz stalnu proveru efikasnosti rada a uz smernice da je svako od nas osoba različita od svih ostalih za koju se idividualno treba prilagoditi ili razviti način rada.

Ideja da se Centar osnuje sazrevala je dugi niz godina. Oko sebe sam okupila tim iz mladih generacija stručnjaka, sa ambicijom da svoje znanje i energiju usmere ka usavršavanju postojećih tehnika rada i razvijanju novih metoda, težeći da zajedničkim snagama, kombinujući znanja, dopunjujući jedni druge na najbolji mogući način pristupe bilo kojoj potrebi zbog koje ste odlučili da nam se obratite.

Kucajući na naša vrata, već ste napravili prvi korak ka rešavanju problema. Nadam se da ćemo ta vrata zajednički otvoriti i uz obostrano zadovoljstvo otpočeti saradnju.“

Dr sci Nataša D. Čabarkapa

image-divider