Metodološki pristup LEC Čabarkapa je multidisciplinarni pristup razvoju govora, psihomotorike i emocija deteta.

Sam dečiji razvoj je sačinjen iz govorno-jezičkog, psihomotornog i socioemocionalnog razvoja. S obzirom da se centri za govor i motoriku nalaze jedan pored drugog uključivanjem u multidsciplinarni tretman (logopedski tretman, tretman reedukacije psihomotorike i psihološki tretman) trojako se deluje na razvoj deteta. Primena aparata za auditivnu percepciju (Beringer i KSAFA-m) prenos verbalnih informacija je bolji za napredak deteta. Rad u senzornoj sobi u slobodnom polju deluje se na samokontrolu i kontrolu deteta u slobodnom prostoru. Razne situacije kroz koje dete prolazi (adaptacija na tretman, terapeuta, prostor i nove navike) posebnim pristupom prilagođen prostorom kontroliše psiholog.

Multidsciplinarnim timskim pristupom, u saradnji  sa roditeljima, prevazilazimo prepreke koje čine razvoj deteta.

Dr sci. Nataša D. Čabarkapa