Arhiva фебруар 2015

Roditelji dece sa posebnim potrebama: Kome verovati u moru stručnjaka?

Roditelji dece sa posebnim potrebama: Kome verovati u moru stručnjaka?

Mnogi roditelji koji imaju decu sa razvojnim problemima, često nam govore da bi radije menjali taj problem sa nečim strogo organskim. Tada bi barem znali šta je uzrok problema (postoji to i to u organizmu), kakvu terapiju treba primeniti (ovo su lekovi) i kakva je, barem okvirna, prognoza (očekuje se izlečenje u toku narednih…). Ovako se najčešće nađu potpuno zbunjeni pred ponašanjem svog deteta, a u konsultaciji sa stručnjacima retko kada mogu da dobiju kristalno jasno objašnjenje ili neku vrstu garancije šta će se dalje dešavati. “Šta” i “zašto” su pitanja na koja se najčešće daju odgovori u formi pretpostavki koje se vremenom potvrđuju ili opovrgavaju, a efektivnost tretmana kao odgovor na pitanje “kako” mahom je teško merljiv. Logopedi, psiholozi, psihijatri, reedukatori psihomotorike i SI terapeuti, izbegavaće da Vam odgovaraju rečenicama za koje tvrde da su 100% istinite. Razlog tome nije njihova nestručnost, već to što takvu vrstu objašnjenja, naprosto, ne mogu dati.

Više

Kako prepoznati disleksiju i pomoći detetu?

Kako prepoznati disleksiju i pomoći detetu?

Ako nemate predstavu kako nešto izgleda, verovatno ga nećete prepoznati čak i da vam je pred očima. Takav je slučaj i sa disleksijom, problemom u savladavanju veština čitanja, zbog kojeg se mnoga deca okarakterišu kao „lenja“, „tvrdoglava“, „bezobrazna“, pa čak i „glupa“.

Više

Kako da reči dobiju značenje?

Kako da reči dobiju značenje?

Reč je „označivač“ iskustva. Možemo je posmatrati kao etiketu koju lepimo na kontekste, slike, zvukove, osete… Često i pre samog izgovaranja određene reči, deca nauče da je upare sa njenim značenjem. Taj nivo razumevanja je ono što se stiče kroz iskustvo i to je ono na šta roditelji posebno treba da obrate pažnju u radu sa decom u ranim fazama razvijanja govora.

Više