Video

Gostovanje dr sci Nataše Čabarkape na TV Pink
Gostovanje dr sci Nataše Čabarkape na TV Pink
Šta je tretman pokretom?
Uloga psihologa kod dece pri učenju
Uloga psihologa u komunikaciji sa roditeljima
Kako se razvija govor
Ko je logoped?
Uloga psihologa kod dece
Reedukacija psihomotorike
Poremećaj senzorne integracije
Stimulacija govorom
Dr sci Nataša Čabarkapa
Dr sci Nataša Čabarkapa
Dr sci Nataša Čabarkapa
Dr sci Nataša Čabarkapa
Dr sci Nataša Čabarkapa
Dr sci Nataša Čabarkapa
Nataša Čabarkapa u emisiji Posle kafe