Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Zašto ponavljam ono što čujem? Eholalija (echolalia)

Eholalija predstavlja ponavljanje fraza i reči koje je neko već izgovorio, što sagovorniku zvuči kao eho. Karakteristična je za period između prve i druge godine. Tada deca još nisu razvila sve aspekte jezika i baza maternjeg jezika se nije jos učvrstila, pa nisu sigurna u upotrebu nekih reči. Npr. na pitanje “Da li želiš vodu?“ dete odgovara “Vodu“ ili ponovi celo pitanje. Od druge godine deca komuniciraju na višem nivou, pa  se eholalija javlja samo kada im se postave složenija pitanja. Do treće godine bi trebalo da iščezne, a ukoliko se zadrži i nakon tog perioda, može se reći da je reč o patologiji. U nekim slučajevima eholalija može da posluži za komuniciranje, učenje ili vežbanje jezika.

Eholalija ili ponavljanje onoga što je dete čulo, karakteristično je za prve dve godine. Ukoliko se zadrži u trećoj godini i kasnije, smatra se patologijom.

Simptomi eholalije

Glavni simptom eholalije je ponavljanje izraza i zvukova koji su se čuli, ponavljanje reči na stranom jeziku koje se ne razumeju ili ponavljanje poslednjih reči iz  rečenice.
Može biti trenutna, kada osoba odmah ponovi ono što je čula ili odložena, kada ponovi nakon određenog vremena (sata, dana).
Prateći simptomi eholalije mogu biti frustracija, depresija, mutizam ili razdražljivost, pogotovo kada im se postavljaju pitanja.

Tipovi eholalije

Glavne kategorije eholalije su:

1.Funkcionalna (interaktivna) eholalija
Njome se ostvaruje interakcija u komunikaciji. Neki od primera su:
-Osoba sa eholalijom koristi naučene fraze tokom komunikacije
-Kada izvršavaju neki zadatak mogu da kažu ‘’Bravo, svaka čast”, jer je to ono što inače čuju na kraju zadatka
-Kao odgovor na pitanje ‘’Šta želiš za ručak?’’ osoba sa eholalijom može otpevati pesmu iz neke reklame za supu i reći da želi meso
-Osoba sa eholalijom može postaviti pitanje ‘’Da li želiš da jedeš?’’ i tako saopštiti da je gladna

2.Neinteraktivna eholalija
Nije u funkciji komunikacije i namenjena je ličnoj upotrebi, poput ličnog označavanja i samo-stimulacije, kada se osoba obraća samoj sebi. Neki od primera su:
-Osoba sa eholalijom kaže nešto što nema veze sa trenutnom situacijom, poput recitovanja delova reklame dok šeta učionicom.

-Ako u prodavnici vidi naziv nekog proizvoda moze otpevati pesmu iz reklame za taj proizvod.
-Osoba sa eholalijom može ponoviti neku frazu više puta zaredom
– Tokom celog procesa izgovaraju postupke koje će izvesti, npr. ‘Pusti vodu”, “Uzmi sapun” , “Isperi ruke”, Zatvori vodu”…

Eholalija i drugi poremećaji

Autizam
Deca  sa autizmom često koriste trenutnu, a ponekad i odloženu eholaliju. Ponavljaju reči ili rečenice da izraze emocije u određenim situacijama. Na primer, dete traži da ide u prodavnicu, ali mu majka govori da prodavnica ne radi;  tužno je zbog toga, pa odgovara ‘’ne radi’’. Kada se ponovi situacija u kojoj je dete tužno, ono će reći ‘’ne radi’’. Tako izražava tugu, jer nema odgovarajuće reči, kojima bi iskazao svoje osećanje.

Kod dece je učestalija eholalija  kada treba da izraze svoja osećanja.

Afazije
Afazija nastaje kao posledica oštećenja mozga, usled čega dolazi do problema u razumevanju govora. Osoba tada teži da ponavlja sve što čuje. Eholalija se može pojaviti i tokom oporavka osobe posle moždanog udara I tada ima istu funkciju kao eholalije koju koriste deca dok razvijaju govorno jezičke sposobnosti, odnosno dok uče da govore.

Eholalije se mogu javiti i kod osoba koje imaju epilepsiju, nakon gubitka svesti i buđenja. Javlja se I kod osoba sa dijagnozom šizofrenije i Tourett-ovim sindromom.

Tretman eholalije

Eholalija se može tretirati nekom od metoda ili njihovom kombinacijom:

Logopedski tretman
Većina osoba sa eholalijom dolazi na tretmane kod logopeda, kako bi naučile da iskažu svoje misli. Jedna od vežbi koja im u tome može pomoći je da logoped postavi pitanje, a osoba treba  da sačeka znak kada treba da saopšti odgovor. Dodatno vreme im pomaže da jasnije formulišu iskaz I odgovore tačno. U ove svrhe se mogu koristiti i kartice sa tačnim odgovorom.

Medikamentozna terapija
Mogu se koristiti antidepresivi ili lekovi protiv anksioznosti, kako bi se ublažili prateći simptomi eholalije. Ovi lekovi ne mogu lečiti eholaliju, ali mogu pomoći osobi sa eholalijom da se ublaži stanje napetosti i nervoze i da bude smirena.

Podrška porodice
Podrška, strpljenje i razumevanje ovog stanja od strane porodice je jako važno, kako bi osoba mogla da prevaziđe teškoće u komunikaciji.  Članovi porodice mogu biti od velike pomoći u unapređenju govorno-jezičkih sposobnosti, jer u svakodnevnom porodičnom funkcionisanju ima mnošto prilika za vežbu. Na početku je dobro u obraćanju detetu koristiti prostije rečenice, kako bi mu se olakšalo formulisanje iskaza. Vremenom se koriste složenije i raznovrsnije reči i fraze, shodno sposobnostima deteta, što unapređuje njegove celokupne sposobnosti komunikacije.

Podrška, strpljenje i razumevanje članova porodice su od najveće važnosti u  tretmanu eholalije.