Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Inkluzija – Predavanje dr Nenada Glumbića

Psihlog Slađana Luković prisustvovala je predavanju dr Nenada Glumbića, Fakultet za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, na temu “Istraživanje inkluzije” prilikom koga su istaknuti sledeći efekti inkluzivnog obrazovanja: učenici sa smetnjama na ovaj način postižu bolje ishode obrazovanja, učenici sa težim oblicima ometenosti ostvaruju bolja postignuća u takozvanim resursnim ili pomoćnim odeljenjima, a u redovnim odeljenjima ipak ne dobijaju adekvatnu podršku.

Bolje su prihvaćena mlađa deca. Ipak, iako imaju češći kontakt sa drugom decom njihovi odnosi sa njima nisu bolji, odnosno istraživanja nisu potvrdila takozvanu hipotezu kontakta. Deca sa smetnjama ne utiču na obrazovne ishode druge dece, čak deca lošijih postignuća imaju više koristi od njih. Potvrđeni su I pozitivni socijalni efekti na druge učenike. Profesor je istakao da naš model nije univerzalan i da imamo kapaciteta da realizujemo resursna odeljenja.

„Ja verujem strastveno: Mi ne rastemo u kreativce, mi prerastamo kreativnost.“ Ken Robinson

Da deca odrastu u kreativce, umesto da kreativnost prerastu

„Ja verujem strastveno: Mi ne rastemo u kreativce, mi prerastamo kreativnost.“ Ken Robinson
Odlucili smo da sa vama podelimo neka naša razmišljanja u vezi sa jednim od čuvenih predavanja na TED-u, o obrazovanju i kreativnosti. Rečenica kojom smo započeli ovaj post nas je zaista, kao tim koji radi sa decom, duboko dotakla jer u njoj ima, nažalost, mnogo istine. Njen autor, Ken Robinson, čije predavanje možete pogledati na TED-u, opisuje kako većina postojećih sistema obrazovanja ne ide u korist razvijanju dečije kreativnosti, čak naprotiv, vodi njenom suzbijanju.
Read More

roditelji

Da li (pre)opterećujem svoje dete?

Iz želje da budete najbolji mogući roditelji na svetu, težićete da svom detetu pružite što više prilika za rast, razvoj, nova saznanja. Tako na primer, prosečan osnovac pored škole, na repertoaru dnevnih obaveza ima i sport, neki od stranih jezika, kreativne radionice ili dodatne časove (sa učiteljicom ili nastavnicima). Roditelji, često se bojeći da svom detetu ne uskrate važnu priliku da napreduje, traže resurse u aktivnostima ili osobama van kuće.
Read More

Besplatna testiranja u vrtićima: Prijave u toku!

Više od 60% dece predškolskog uzrasta u Srbiji ima poremećaj govora i jezika, ponašanja, učenja i socio-emocionalnog razvoja. U više od 70% slučajeva, kod dece uzrasta od prve do treće godine sa problemom u govorno-jezičkom razvoju, nailazi se i na probleme u ponašanju. Iznad 50% dece u vrtićkim grupama ima potrebu za nekom vrstom stimulacije psihomotorike.
Read More

Međunarodni dan pismenosti

Međunarodni dan pismenosti

U Srbiji čak 14% populacije nema dan škole ili ima samo nekoliko razreda osnovne škole, dok 11% populacije ima nezavršenu osnovnu školu. Obeležavanje Međunarodnog dana pismenosti ima za cilj da podseti na stepen pismenosti i obrazovanja odraslih osoba na svetskom nivou. Odnosno, cilj je da podseti na problem nepismenosti koji postoji u celom svetu, iako živimo u dvadeset i prvom veku, veku savremene tehnologije. 
Read More