All Posts tagged Mucanje

Svetski dan svesnosti o mucanju

Svetski dan svesnosti o mucanju

Danas, 22. oktobra, se obeležava svetski dan svesnosti o mucanju. Više od 70 miliona ljudi na svetu muca. Iako je u pitanju veliki broj ljudi, postoji nerazumljivost i nestrpljivost prema osobama koje mucaju. Ovim putem pokušavamo da skrenemo pažnju roditeljima i osobama koji imaju nekog u okolini ko muca, da se obrate na vreme logopedu.

Mucanje spada u govorno-jezičke poremećaje i predstavlja poremećaj ritma, tempa, akcenta i melodije rečenice i iskaza.

Više