Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
Svetski dan glasa

Svetski dan glasa

Danas je Svetski dan glasa! U mnogim državama sveta 16. april je posvećen glasu kao glavnom sredstvu komunikacije. Ideja o Svetskom danu glasa nastala je u Brazilu 1999. godine od strane fonijatara, otorinolaringologa i drugih stručnjaka koji se bave glasom. Oni su hteli da skrenu pažnju na rane simptome koji mogu da ukažu na tumor glasnica i grla.
Read More

Šta su tikovi?

Tikovi

Zbog čega se moja usna mrda? Zašto baš moje oko namiguje iako ja to ne želim da radim? Šta su tikovi? Zbog čega se javljaju?
Tikovi su iznenadni, nevoljni, besciljni i ponavljajući pokreti koji se javljaju u oblasti voljne muskulature. Dete je svesno tih pokreta. Tikovi su učestali i javljaju se kod 15% dece, u ranijem ili kasnijem periodu detinjstva. Većina tikova je malo primetna i javljaju se u kraćem razdoblju života.
Read More

Prijem u L.E.C. Čabarkapa

Poštovani roditelji,
ako imate neku sumnju dođite de je zajedno rešimo.
Vi ste roditelji budućih predškolaca i budućih prvaka. Da li Vaša deca pravilno govore sve glasove, recituju neku pesmicu, znaju da ispričaju šta su radili u vrtiću, odgovore koji je danas dan, nacrtaju krug, trougao, znaju da kažu koje je prvo slovo kada kažete reč „auto“.
Read More