Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
Svetski dan zdravlja

Svetski dan zdravlja

„Dobar dan. Moje dete slabo govori, slabo komunicira, nema kontakt očima, nema pokazni gest. Da li je dobro, da li je „zdravo“? Da li ovaj termin možemo upotrebiti u svrhu problema usporenog govorno-jezičkog, psihomotornog i socioemocionalnog razvoja?“ dan zdravljaRead More