Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Svetski dan zdravlja

„Dobar dan. Moje dete slabo govori, slabo komunicira, nema kontakt očima, nema pokazni gest. Da li je dobro, da li je „zdravo“? Da li ovaj termin možemo upotrebiti u svrhu problema usporenog govorno-jezičkog, psihomotornog i socioemocionalnog razvoja?“

Da… I ovo je zdravlje. Zdravlje Vašeg deteta. Zdrav govor, zdrava motorika, zdrave emocije. Danas je Svetski dan zdravlja 7.4.2018. Posvetimo ga deci i njihovom razvoju. Više o tome možete pročitati u poglavlju: Logopedski kalendar: Od rođenja do 6. godine, kalendar psihomotorike od rođenja do 6. godine, socioemocionalni kalendar od rođenja do 6. godine.

LEC Čabarkapa dan zdravlja posvećuje deci i njihovom govornom, motornom, emocionalnom, mentalnom i fizičkom zdravlju.