Prvi prijem i timski sastanak LEC Čabarkapa

Prošao je prvi prijem. Tim LEC Čabarkapa na radnom sastanku razgovara o problemu deteta koje je opservirano od strane logopeda, reedukatora psihomotorike i psihologa. Testovni materijal, zapisi terapeuta, anamnestički podaci i podaci roditelja su od velike pomoći za nas. Posle dogovora  i napravljenog programa započinje rad sa detetom.

Zašto timski sastanak? Zbog toga što je dete opservirano od tima stručnjaka (logoped, reedukator psihomotorike i psiholog) i svako od članova je procenio detetov razvoj sa svog aspekta nakon čega iznosi mišljenje i predlog eventualnog tretmana.

Zašto timska obrada? Zbog toga što je svako od članova stručnog tima procenio detetovov razvoj i izneo mišljenje o istom i na osnovu toga predložio tretman. Kada svako iznese svoje mišljenje i predlog tretmana zajedno se odlučuje kojim intenzitetom će dete da dolazi na tretmane i u kom delu dana (u zavisnosti od obaveza deteta i od njegovih dnevnih rituala – spavanja, hranjenja, odlaska u vrtić i sl.), kao i to ko će od članova tima da radi sa detetom.

Metodološki pristup LEC Čabarkapa je multidisciplinarni pristup razvoju govora, psihomotorike, emocija i socijalizacije deteta.

Sam dečiji razvoj je sačinjen iz govorno-jezičkog, psihomotornog i socioemocionalnog razvoja. S obzirom da je detetu potrebna stimulacija i razvoj svih navedenih aspekata, uključivanjem u multidsciplinarni tretman (logopedski tretman, reedukacija psihomotorike i psihološki) trojako se deluje na razvoj deteta. Primenom aparata za auditivnu percepciju (Beringer i KSAFA-m) se omogućava kvalitetniji prenos verbalnih informacija, čime se podstiče napredak deteta. Rad u senzornoj sobi u slobodnom polju omogućava razvoj   samokontrole deteta i pruža mu prilike da uči kroz sticanje telesnih iskustava. Psiholog prati celokupan proces adaptacije (na tretman, terapeuta, prostor i nove navike)  i posebnim pristupom detetu omogućava da se olakša proces adaptacije, a proces daljeg učenja postane efikasniji.

Multidsciplinarnim timskim pristupom, zajednički, sa roditeljima prevazilazimo prepreke  na koje dete nailazi na razvojnom putu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *