Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Logopedsko edukativna igrica Pokaži i kaži

Poštovani roditelji, kolege, vaspitači i učitelji pred Vama je autorsko delo igrica Pokaži i kaži. Moj tim i ja smo osmislili i kreirali jedinstvenu logopedsku igricu koja podstiče govorno-jezički,psihomotorni i socioemocionalni razvoj deteta. Ova igrica podstiče razvoj pokaznog gesta, razumevanje, bogaćenje rečnika, auditivnu pažnju, analizu i sintezu, verbanu memoriju, verbalne asocijacije i istrajnost u zadatku.

Igrica Pokaži i kaži – razvoj pokaznog gesta i govora

Dragi roditelji, pokazni gest je preteča govora, a možete ga vežbati i razvijati kroz ovu igricu.
Autorska igrica dr sci Natase D. Čabarkape i njenog tima je igrica koja je u službi jezičkog sredstva za razvoj pokaznog gesta, govora, bogaćenja rečnika i razumevanja naloga koji se daje detetu: Ko je to? Šta je to? (rad na spoznaji žive i nežive prirode, spoznaji sebe i drugih). Kroz ovu igru sa decom se pored svega navedenog razmenjuju pozitivne emocije, uči radost novih saznanja, vežba upornost i prevazilaženje poraza.

Igrica Pokaži i kaži u službi analize i sinteze glasova u rečima

Igrica Pokaži i kaži može da se koristi za učenje glasovne analize i sinteze. Detetu dajte karticu sa pojmom, a zatim tražite da izbroji koliko slova ima zadati pojam. Na taj način dete počinje da usvaja prebrojavanje slova (glasova) u rečima. Zatim ga pitajte na koje slovo počinje reč, na koje se završava, koje slovo je pre određenog, a koje posle.
Na papiriće napišite slova, a zatim od deteta tražite da pored kartice sa pojmom stavi slovo na koje počinje reč koja imenuje pojam. Zatim tražite da slovo stavi na talon, na pojam koji počinje na određeno slovo.
Možete napraviti slagalicu od papira ili kartona tako što ćete sa jedne strane nacrtati pojam, a sa druge slovo na koje počinje pojam. Zatim tražite od deteta da pored kartice sa pojmom stavi slagalicu na kojoj je isti pojam ili pojam koji počinje na isto slovo.
Pre upisa u školu dete treba da savlada analizu i sintezu glasova, pa je zbog toga pravo vreme da proverite da li je vaše dete spremno i da mu pomognete da postigne što bolje rezultate.

Logopedska igrica Centra Čabarkapa „Pokaži i kaži“

Logopedska igrica Centra Čabarkapa „Pokaži i kaži“

Igrica je podeljena na tri nivoa po uzrastima: najmlađi uzrast (od 12 meseci do 2 godine), srednji uzrast (od 2 do 6 godina) i najstariji uzrast (od 6 do 10 godina). Igrica se igra u  zavisnosti od uzrasta deteta. Prvi nivo igrice je namenjen deci najmlađeg uzrasta, pomoću koje se uči pokazni gest, stimuliše progovaranje, radi na razumevanju i pažnji.

Drugi nivo igrice je namenjen deci srednjeg uzrasta, pomoću koje deca uče nove pojmove i bogate svoj rečnik, proširuju rečenicu i uče gramatičke kategorije, počinju da usvajaju analizu i sintezu glasova u rečima, uče pojam broja i redoslede.

Treći nivo igrice je namenjen deci starijeg uzrasta, pomoću koje deca uče slova, vežbaju fonemski sluh, usvajaju analizu i sintezu glasova, bogate svoj rečnik, vežbaju verbalnu memoriju, auditivnu pažnju, konkretno i apstraktno mišljenje, konvergentno i divergentno mišljenje.

Kroz igricu „Pokaži i kaži“ deca vežbaju sve osnovne mentalne funkcije – vizuelnu i auditivnu percepciju, pažnju, pamćenje i mišljenje. Pored toga, ovom igricom dete razvija niz važnih socijalnih veština. Dete se uči strpljenju – uči  da čeka svoj red igre, kao i da kontroliše svoje impulse i emocije. Vežba pažnju i istrajnost. Uči da prihvati poraz i uživa u pobedi.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori