Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
maženje psa

Ljubav prema životinjama

Deca koja rastu uz neku životinju (psa, mačku, zeca ili neku drugu životinju) brže se razvijaju, socijalizuju i stiču odgovornost od malih nogu. Kućni ljubimci imaju pozitivnu ulogu u psiho-fizičkom razvoju zdrave dece i dece sa posebnim potrebama. Naročito su korisni za decu s autizmom ili teškoćama u učenju. Deca s autizmom se najviše koriste neverbalnom komunikacijom baš kao i kućni ljubimci pa zbog toga kontakt sa njima detetu može da pomogne da ima bolju interakciju sa ljudima. Read More

Oralna praksija

Oralna praksija

Oralna praksija je bitna za pravilnu artikulaciju glasova, kao i samo progovaranje.Ove aktivnosti ( vežbe) su bitne za razvoj oralne praksije. Od kartonske kutije možete napraviti kocku na koju ćete zalepiti sličice vežbe koju dete treba da uradi. Bacajte zajedno kocku i radite vežbe.Prvo vi bacite kocku i uradite vežbu pa onda vaše dete,tako ga stimulišete jer su vežbe teške i potrebno da se ponavljaju više puta. Pored toga, možete da napravite vetrenjaču koju će dete da duva ili u čašu da sipate vodu i deterdžent za sudove a dete da pravi penu od sapunice duvajući u slamčicu.Pomozite detetu da razvije oralnu praksiju kako bi bilo spremno za pravilno izgovaranje glasova i kako bi bilo spremno za testiranje za upis u školu.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori

održavanje pažnje

Ideja za aktivnost

Aktivnost koju možete sami da napravite, a zanimljiva je deci. Na čepove sa jedne strane napišite slova, a sa druge brojeve. Brojevi mogu da budu od 1 do 30 i da prate redosled slova azbuke, ali mogu biti i nasumično poređani kako bi detetu aktivnost bila malo teža. Napišite reči na papir i detetu zadajte da tu reč složi pomoću čepova. Na papir možete da napišete brojeve, a dete ima zadatak da pomoću brojeva složi reč. Pitajte dete koje slovo je po redu, koliko slova ima u reči, na koje slovo počinje reč. Aktivnost je korisna za razvoj analize glasova u reči, vežbanje čitanja reči, koordinaciju oko-ruka, kao i održavanje pažnje.Read More

Vežbanje analize glasova u rečima

Analiza glasova (slova) u rečima

Aktivnost koja je korisna za vežbanje analize glasova (slova) u rečima. Na papiru nacrtajte različite oblike od kojih ćete napraviti slagalicu. Na jednoj strani neka bude sličica, a na drugoj slova. Dete ima zadatak da složi slagalicu, a zatim da pročita reč. Na ovaj zanimljiv način dete vežba redosled slova u rečima, a vi možete da mu pomognete tako što ćete ga pitati koje je slovo (glas) po redu. Uskoro počinju testiranja za upis u školu. Ovo je pravo vreme da proverite da li je vaše dete spremno i da mu pomognete da postigne što bolje rezultate.Read More

učenje boja

Ideja za aktivnost

Još jedan način kako da iskoristite materijale različitih tekstura. Na papir nacrtajte oblike po modelu, različitih veličina. Zatim detetu zadajte da nađe mesto obliku i da ih napravi od različitih materijala. Svaki oblik može biti različito popunjen (po ivicama, ceo). Aktivnost je korisna za učenje boja, oblika, prebrojavanje, razlikovanje veličina, upoznavanje deteta sa različitim teksturama, vežbanje praksije šake i fine motorike, kao i za koordinaciju oko-ruka.Read More

Ženidba Vrapca Podunavca

Mnoga deca sama smišljaju načine kako bi lakše naučili neko gradivo. Tako je i naš drugar Lazar, koji ima deset godina, osmislio kako da lakše nauči pesmu „Ženidba vrapca Podunavca“. On je to uradio tako što je ilustrovao pesmu kroz strip. Na ovaj način deca, osim što lakše uče neko gradivo, razvijaju i svoje kreativne sposobnosti.

Predškolski program

Predškolski program

Do polaska u školu, dete treba da je usvojilo analizu i sintezu reči. Na primer, treba da zna koja reč se dobija kada se izgovori S-A-T, ali i koje je prvo slovo (glas), koje drugo, a koje treće, u reči SAT. Ukoliko dete ima problem sa usvajanjem analize i sinteze uprokos vežbi, obratite se logopedu.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori