Logopedski kalendar od 3 do 6 godina

Logopedski kalendar od 3 do 6 godina – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Dragi roditelji, za Vas smo napravili lodopedski kalendar da bi Vam bilo lakše da pratite govorno-jezički razvoj vašeg deteta i da biste znali da li i kada treba da  posetite logopeda.

Ljubičastim slovima označena su eventualna odstupanja od razvojnih normi koja treba da budu alarm kada se treba zapitati da li je sve u redu sa govorom i sluhom Vašeg deteta.

3 GODINE

– Govori za sebe u trećem licu.

– Završava zadnji slog ili reč poznate pesme.

– Razume tri predloga (u, na, pored).

– Recituje kraće pesme.

– Upotrebljava zamenice i množinu.

– Izgovara pravilno od 50-70% konsonanata.

– Traži da mu se pričaju omiljene priče, priča doživaljaje.

– Upotrebljava 600-1000 reči, dužina rečenice od 2-4 reči.

– Pokazuje prstima koliko ima godina, broji do tri.

– Na osnovu slike prepoznaje čemu služi određeni predmet, razume pitanja „Ko leti, skače, laje…?“.

– Imenuje boje.

– Zna da recituje pesmu.

Ne pokazuje prstima koliko ima godina, ne ume da broji do tri, ne oponaša zvuke i emocije, ne može da odredi svoj pol, rečnik mu je siromašan.

4 GODINE

– Imenuje 10 i više predmeta.

– Rešava jednostavne problemske situacije („Šta radiš kada…?“).

– Sastavlja sliku od dva dela, nastavlja započeti niz (boja, oblika ili veličina).

–  Broji do 5.

– Izvršava dva naloga data istovremeno.

– Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama ili na slikama.

– Dugi monolozi, rečenica potpuna, govor razumljiv, stalno postavlja pitanja.

– Upotrebljava oko 1.500 reči, recituje duže pesme (od tri strofe), priča o sebi i drugima, prepričava događaje.

– Radoznalo prati sadržaje priča i postavlja pitanja.

Ne govori potpunim rečenicama, ne prepoznaje bar dve boje, ne razume pravila igara, ne zna ni jednu pesmicu, ima nerazumljiv govor, ne izvršava dve naredbe date istovremeno.

5 GODINA

– Sastavlja sliku od četiri dela, orijentiše se u vremenu i prostoru.

– Broji do 10 i odbrojava traženi broj predmeta, prepoznaje i piše brojeve do 5.

– Ponavlja rečenicu od osam reči ili niz od 6 brojeva.

– Shvata sličnosti (boje, oblika, veličine).

– Izvršava tri istovremeno data naloga.

– Prepričava kratke priče, samostalno priča priču u slikama.

– Razume predloge ispred/iza.

– Definiše jednostavne reči, upotrebljava rečnik od 1800-2200 reči.

– Izgovara i koristi sve konsonante.

– Odgovara na jednostavna pitanja („Šta je to i od čega je?“, „Ko daje jaja, mleko?“) , postavlja pitanja „Kako?“, „Zašto?“, „Kada?“

– Zna koja životinja daje mleko i koliko nogu ima pas.

Ne razlikuje jutro od večeri, ne izvršava tri uzastopna naređenja, ne zna koliko nogu ima pas ili koja životinja daje mleko.

6 – 7 GODINA

– Razvijena sposobnost uočavanja razlika između slika, pronalaženje jednostavne slike u složenoj.

– Adekvatno označava broj elemenata u skupu, uočava razlike i sličnosti, uočava uzročno posledične veze.

– Govori korektno i jasno, pravilna artikulacija svih glasova.

– Govor je potpuno gramatičan.

– Prepričava kratku priču nakon što je čuje, razume predlog između/u sredini.

– Pokazuje interesovanje za značenje nepoznatih reči.

– Upotrebljava oko 3000 reči.

– Zna koji je inicijalni glas neke reči (na koje slovo počinje reč), adekvatno vrši analizu i sintezu reči („Koja slova čuješ kada kažem MAMA?“, „Šta si čuo/la M-A-M-A“), zna da broji do 20, da nabroji dane u nedelji, godišnja doba,…

Ako dete ne uspeva da prepriča ispričanu priču, ne zna kojim slovom počinje neka reč, nepravilno drži olovku, ne zna da napiše većinu slova.

Ako primetite neko od navedenih odstupanja, predlažemo vam da dete odvedete kod logopeda koji će proceniti njegov govorno-jezički status i predložiti eventualni tretman. Odstupanja koja se ne tretiraju na adekvatan način mogu da uzrokuju probleme koji se javljaju kasnije, u školskom periodu.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *