Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
suprotnosti

Opoziti/suprotnosti

Zanimljiv način na koji možete dete da učite suprotnostima. Na sličice nacrtajte suprotnosti (star/mlad, veliki/mali, srećan/tužan i sl.), a zatim ih zalepite na poklopce od tegli. Sve poklopce okrenite tako da dete ne vidi šta se nalazi na kom poklopcu, a zatim mu dajte zadatak da okreće jedan po jedan i traži odgovarajuću suprotnost. Poznavanje suprotnosti je važno za bogaćenje rečnika, razumevanje serijacije, prostornih odnosa (gore/dole), vremenskih odrednica (jutro/veče) što zajedno podstiče razvoj mišljenja.Read More