Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
Vežba za predškolce i mlađe osnovce

Vežba za predškolce i mlađe osnovce

Zanimljiv način kako da dete uči brojeve jeste da napravite radne listiće u kojima će imati zadatak da dopiše određeni broj, prebroji koliko čega ima, nacrta broj elemenata da bi bio skup sa određenim brojem ili da docrta elemente kako bi skup bio potpun. Radni listići su, pored učenja i prepoznavanja brojeva, korisni i za prebrojavanje, vežbanje redosleda. Popunjavanje radnih listića, uz vašu pomoć (ako ne zna da čita), pomaže da se dete spremi za školske zahteve kroz razumevanje naloga iz tekstualnih zadataka. Read More