6. mart – Dan logopeda

Danas se u celoj Evropi obeležava Dan logopeda, ustanovljen 6. marta 2004. godine od strane Evropskog udruženja logopeda. Ideja obeležavanja ovog dana je u skretanju pažnje javnosti na značaj logopedske profesije.

Ko je logoped?

Prva asocijacija na reč „logoped“ ljudima je najčešće slika tete u domu zdravlja koja špatulom podiže detetu jezik i govori „Gore jezik! Ajde Č…Č…ČU…ČO…!“. Međutim, teško je poverovati da se neko školuje godinama tek da bi radio na korekciji glasova (što takođe, nije laka stvar!). Naime, logopedi svoje obrazovanje stiču na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER), nekadašnjem Defektološkom fakultetu, na odseku za logopediju i kasnije se godinama usavršavaju kako bi „naučili zanat“ i razvili svoj metod rada. Predrasuda je da se logoped bavi samo korekcijom finesa u artikulaciji. Logoped radi i na ranoj govornoj stimulaciji, na javljanju i na razvoju govora, na bogatstvu rečnika, na samom glasu logopata i na mnogim drugim aspektima govorno-jezičkog razvoja. Uz to, kako je jezik pratilac misaonih procesa, rad logopeda izlazi iz spektra korekcije govorno-jezičke patologije i ulazi u opšte osposobljavanje deteta za raznovrsne životne situacije. Dakle, logoped ne koriguje samo izgovor glasova, već razvija govor i uči osobu kako da ga upotrebljava pravilno. Logoped je tu da na vreme uoči i dijagnostikuje problem (ukoliko je moguće – prevenira razvoj govorno-jezičkih problema) i napravi program rada osobama (decom i odraslima) usmeren ka razvoju verbalne ili neverbalne komunikacije.

Sa moći govora se rađamo, ali logopedi su tu da onda kada ta moć nema efektivnu snagu, nauče osobu kako da je upotrebljava. Kao što lekari imaju norme prema kojima dijagnostikuju stepen razvoja i obim zdravstvenog problema, tako i logopedi imaju posebno razvijenu osetljivost i znanje da prepoznaju kada se radi o poremećaju u govorno-jezičkom razvoju. Uloga logopeda međutim, nije samo dadijagnostikuje i leči patologiju, nego i da edukuje roditelje (užu socijalnu sredinu) kako da spreče javljanje iste. Kada govorimo o prevenciji, najčešće u prvom redu govorimo o govorno-jezičkoj stimulaciji.

Gde rade logopedi? U našoj zemlji logopedi su zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim i prosvetnim ustanovama, kao i u privatnim ordinacijama, poput našeg Centra.

Dodatna usavršavanja logopeda. Logoped se dodatno obučava da u svom radu koristi aparate za stimulaciju auditivne percepcije i pažnje (posebno Ksafa-m i Behringer) kako bi se efektivnost uobičajenog logopedskog tretmana intenzivirala. Takođe, logoped se edukuje i za dodatne metode za rad, poput reedukacije psihomotorike, tretmana senzorne integracije, neurofidbek metode, metode digitalne manipulacije uz druge, različite metode za rad sa specifičnim poremećajima.

Zašto je važno obeležavati Dan logopeda?

Potreba za logopedima nesumnjivo raste, ali isto tako često, nažalost, biva i ignorisana. Razlog tome je uglavnom nedovoljno poznavanje oblasti rada logopeda. Kada dete ne govori ili oskudno govori, roditelji često lutaju od lekara do lekara zaboravljajući da uključe logopeda. Važno je znati da je logoped bitna karika u multidisciplinarnom timu gde učestvuju lekari, psiholozi, kolege sa drugih smerova defektološkog fakulteta (surdolozi, oligofrenolozi, somatopedi, tiflolozi), vaspitači, učitelji, nastavnici i socijalni radnici. Saradnja tima u kojem stručnjaci udružuju znanja i rad na različitim sposobnostima deteta, dalje vodi ka bržem i temeljnijem uspehu.

Apelujemo na roditelje da uvrste konsultacije sa logopedom u redovne kontrole, i da ne čekaju „poslednji čas“ da se obrate logopedu kada problem već uveliko postoji.

Ne verujte kada Vam stručnjaci kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Naše je zadovoljstvo da ovaj dan obeležavamo ponosni na rad logopeda u našem Centru. Tokom cele godine, rad u našem centru podrazumeva motivaciju za ličnim i profesionalnim razvojem, spremnost na komunikaciju sa stručnjacima drugih ekspertiza, uz angažovanje kroz medije radi povećanja svesti o značaju prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja. Prioriteti su nam profesionalnost, odgovornost, kvalitet rada, uz zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *