Spretni prsti, jaka šaka su nam važni za dobrog đaka

Dete se za grafomotorne aktivnosti sprema od samog rođenja. Zrelost hvata zavisi od uzrasnog sazrevanja, ali i neuroloških struktura.
Tokom prvog meseca života, šaka je zatvorena u pesnicu; u drugom mesecu stisak šake slabi, a palac se oslobađa iz nje; u  trećem mesecu beba drži zvečku ili neki drugi predmet u ruci kada joj se stavi, palac i celu šaku počnje da stavlja u usta; u četvrtom mesecu  posmatra svoje šake (ruke), igra se sa njima i pruža ruke prema igrački; u petom mesecu prebacuje igračku iz ruke u ruku, a u šestom mesecu se razvija palmarni hvat (hvat celim dlanom); u sedmom i početkom osmog meseca  hvata  predmet svim prstima i dlanom,  a već krajem osmog meseca  hvata predmet prstima, a ne dodiruje dlanom. Pincet hvat (opružen palac i  kažiprst) se javlja u desetom mesecu života , a u jedanaestom mesecu  kažiprst se blago savija uz opruženi palac; u dvanaestom mesecu  razvija se najviši oblik hvata- klešta hvat (hvat vrhovima palca i kažiprsta).
Pomoću klešta hvata dete precizno hvata najsitnije predmete. Posle prve godine dete počinje da se intresuje za papir i olovku tj. za grafomotorne aktivnosti. Na tom uzrastu hvat olovke je palmarno-radialni (olovku drži celom šakom), zatim olovku hvata  vrhovima svih prstiju, naslanjajući je na dlan,  na kraju  tropsrni hvat (hvat sa  vrhovima palca, kažiprsta i srednjeg prsta na donjem delu olovke).

Zrelost šake  (diferenciranost mišića šake) se završava krajem šeste godine života i podrazumeva samostalno i voljno pokretanje pojedinačnih prstiju šake, bez  prisustva sinkinezija odnosno nevoljnih  pokretanja ostalih mišića prstiju ili lica. Prvo se izdvaja palac, zatim kažiprst i srednji prst, a kasnije i svih pet prstiju.

U našem Centru radimo vežbe koje Vi možete da radite sa detetom, a koje značajno doprinose sazrevanju motorike i osamostaljivanju pokreta prstiju šake.

Svaku vežbu možete ponavljati pet do deset puta, prvo na dominantnoj, a zatim na nedominantnoj ruci, uz brojanje.

Zabavite se sa Vašim detetom kroz ove zanimljive, ali korisne vežbe.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *