Šta je pre, a šta posle?

Predlažemo primere koji su pogodni za uočavanje šta je bilo pre, a šta posle. Bitno je da dete zna da prepozna i odredi (a zatim i imenuje, odnosno kaže) šta se desilo pre, a šta posle, u prostoru i vremenu (npr. prvo je bilo jutro, posle njega podne, a posle podneva veče).  Pravilno razumevanje svih odnosa je važno za formiranje pojma sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, pojam uzroka i posledice i za uspešno izvođenje matematičkih operacija (zreo pojam broja, pojam prethodnika i sledbenika, sabiranje i oduzimanje). #LepaReč

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *