Auditivna memorija

Koji sam broj u dnevniku? Koji mi je broj telefona? – Vežbe za auditivnu memoriju

Dobro razvijena auditivna percepcija utiče kasnije i na auditivnu memoriju. Stimulisanje auditivne percepcije počinje već nakon samog rođenja deteta pa zbog toga, dok se još upoznaje sa svetom koji ga okružuje, pružite mu što više auditivne stimulacije. To možete da činite tako što ćete mu puštati da sluša različite zvukove. Zvukove možete i sami da pravite ili da puštate zvukove iz prirode. Na taj način se dete upoznaje sa zvukovima koji ga okružuju.

Na kvalitet auditivne percepcije (brzinu i način obrade) utiče i opredeljenost za vodeće uvo. Proces opredeljivanja za vodeću ruku i čula bi trebalo da većim delom bude formiran do sedme godine, a nakon toga se odvija finije sazrevanje njegovih funkcija. Kada je jedno uvo vodeće, znači da će se informacije dobijene slušnim putem analizirati na jednom mestu i da će dete moći adekvatno da se odnosi prema njima.

Ukoliko to nije slučaj, deo informacija se gubi, a samim tim je analiza zvuka oštećena. Neki znaci da je dete auditivno neopredeljeno su: teškoće razlikovanja glasova koji slično zvuče  i njihova zamena u govoru (npr. glasovi Č, Ć, Đ, M, N), selektivno reagovanje na zvuk, teškoće upamćivanja onoga što je samo jednom čulo (to se odnosi na verbalne instrukcije, priče, pesme), sporo učenje, greške pri pisanju ili čitanju, teškoća pisanja po diktatu, loša slušna pažnja i sl.

Kao što smo napisali neopredeljenost za vodeće uvo utiče na teškoće upamćivanja onog što je dete samo jednom čulo, a što je verbalno izloženo (npr. nalozi, pesmice, priče, rečenice pri pisanju diktata, brojevi telefona i sl.).

Auditivna memorija (radna memorija) je vrsta senzorne memorije koja je zadužena za sve kratkoročne auditivne informacije koje primamo iz svog okruženja. Auditivna memorija je skladište velikog broja kratkotrajnih informacija. Stimulus direktno dolazi do centralnog auditivnog procesora koji je zadužen za pretvaranje električnih impulsa u misaoni koncept, stvarajući sliku, koju možemo da koristimo i da zadržimo u mozgu kratak vremenski period. Problemi u auditivnoj memoriji mogu biti povezani sa nekim poremećajem jezika i govora. Deca koja imaju problem sa auditivnom memorijom imaju problem sa pažnjom (usmeravanje i održavanje pažnje).

Deca sa malim opsegom auditivne memorije (nedovoljno razvijenom auditivnom memorijom) mogu imati neki od sledećih problema:

 • problem u rešavanju tekstualnih zadataka;
 • problem u rešavanju zadataka koji imaju više delova;
 • potrebno im je više vremena da obrade informacije koje su verbalno izložene;
 • problem pri prepisivanju;
 • problem pri pisanju diktata;
 • problem u pamćenju lekcija, tekstova, pesmica, priča i sl.;
 • problem sa govorom i jezikom što se često ogleda u siromašnijem rečniku, teškoćama u učenju stranog jezika i sl.;
 • zbog frustracije usled neuspeha u rešavanju zadataka, a samim tim i lošijeg uspeha u školi, ova deca su šesto frustrirana što utiče na njihovo emotivno stanje kao i na vladanje u školi i vršnjačke odnose.

Pamćenje auditivno izloženih podataka zavisi od uzrasta deteta. Npr. dete koje ima 6 godina bi trebalo da zapamti 4 ili 5 besmislenih slogova, da zapamti kombinaciju od nepravilno raspoređenih 4 ili 5 brojeva/glasova u nizu unapred i 3 unazad, dok dete koje ima 7 godina bi trebalo da zapamti 6 brojeva u nizu unapred i 4 unazad. Broj reči koje čine rečenicu je veći u odnosu na broj brojeva ili glasova zbog toga što su rečenice skup reči koje čine jednu celinu i imaju misao.

Opseg auditivne memorije može da se poveća raznim vežbama i aktivnostima. Predstavićemo vam neke od vežbi koje možete da radite sa detetom.

 • Na papiru napišite kombinacije brojeva, glasova, reči ili boja, a zatim ih verbalno izložite detetu. Od njega zahtevajte da zapamti i ponovi. Počnite od kombinacija koje su kraće, a zatim povećavajte broj elemenata u zavisnosti od detetovog napretka. Savetujemo vam da beležite iz kog puta je dete uspelo da zapamti i ponovi određenu kombinaciju.
 • Kada savlada pamćenje određenog broja elemenata, u zavisnosti od uzrasta, uvedite zadatak da dete zapamti i ponovi unazad kombinacije.
 • Na belom papiru ili u svesci napišite kombinacije brojeva, slova ili reči koje počenju na određeno slovo, a zatim detetu recite šta treba da pronađe i obeleži (može da prekrije papirićem u boji, čepom ili slično). Počnite od manjeg broja elemenata, a zatim povećavajte. Na ovaj način vežbate i vizuelno pretraživanje.
 • Možete da kombinujete vežbanje vizuelno i auditivno izloženih elemenata. Ispred deteta stavite čepove ili papiriće u boji, a zatim prekrijte rukama ili papirom. Dete treba da zapamti i ponovi. Na papiriće ili čepove možete napisati brojeve, slova ili reči.

Ukoliko sumnjate da vaše dete nema očekivani opseg auditivne memorije predlažemo vam da ga odvedete kod stručnjaka (logoped, reedukator psihomotorike, psiholog) koji će proceniti celokupan razvoj (govorno-jezički, psihomotrni i socioemocionalni) i dati predlog rada, ukoliko je potreban.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *