slova

Gde se nalazim? Na početku, u sredini ili na kraju?

Pre polaska u školu, u predškolskom periodu, dete treba da vlada glasovnom analizom. Najbolje da sa detetom igrate igrice koje uključuju glasove (slova) i reči. Pitajte dete da vam u određenom prostoru pronađe predmet na zadati glas. Zatim ga pitajte da kaže na koji glas počinje određeni predmet. Kada dete savlada na koji glas počinje reč, vežbajte na koji glas se završava. Nakon toga vežbajte gde se nalazi određeni glas (na početku, u sredini i na kraju), koji glas je pre određenog, a koji posle.

Predstavljamo vam zadatak pomoću koga dete vežba položaj glasa (slova) u reči. Na papiru nacrtajte pojmove gde se određeni glas nalazi na početku, u sredini i na kraju reči. Detetu dajte zadatak da na različite načine obeležava pojmove sa određenim položajem. Npr. da zaokruži pojam gde se glas nalazi na početku, podvuče pojam gde se glas nalazi u sredini i precrta pojam gde se glas nalazi na kraju.

Osim za usvajanje i obnavljanje glasovne analize, ovaj zadatak je koristan za bogaćenje rečnika, grafomotoriku, vizuelno pretraživanje i koordinaciju oko ruka.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori, slova

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *