Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
pismenost

Međunarodni dana pismenosti

17% stanovništva Srbije je nepismeno, a trećina srednjoškolaca ne može adekvatno da primeni teoretska znanja koja su stekla na nastavi. 14% populacije nema dan škole ili ima samo nekoliko dana škole. 11% dece ima nezavršenu osnovnu školu. Svakodnevne radnje kao što su primena informacija dobijenih iz tekstova, popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju u banci, plaćanje računa i slično, predstavljaju veliki problem za građane Srbije koji se vode kao funkcionalno nepismeni.
Read More