Svetski dan porodice

Svetski dan porodice

Svakog 1. januara se obeležava Svetski dan porodice koji je nekada bio poznat pod nazivom Jedan dan mira. Porodica je bila i ostala osnovna ćelija društva. Da bi se napravila velika i jaka građevina bitan je svaki kamen od kojeg je sačinjena. Ako želimo zdravo društvo, učinimo zdravom porodicu i porodične odnose.Tako će čitav svet postati bolji.

Pre desetak godina je u psihologiji porodice vladalo mišljenje da je porodica najuticajniji faktor koji je bitan za socijalizaciju ličnosti. Odnosi u porodici su bliski i snažni, a međupovezanost članova porodice je raznolika i traje kroz određeni vremenski period. Zanimljivo je da porodično članstvo nije dobrovoljno zbog toga što niko od nas ne bira deo koje porodice će da bude. Porodične veze su mnogo trajnije nego u bilo kojoj drugoj grupi. Često zaboravimo da ni u jedan porodični odnos se ne stupa dobrovoljno, sem u brak. Svaka porodica je jedinstvena i drugačija od ostalih, a samim tim i porodični odnosi se međusobno razlikuju. Upravo zbog toga što je svaka porodica specifična, teško je definisati pojam „normalna porodica“, posebno zbog toga što u obzir uzimamo i kontekst koji može biti povezan sa vremenom, prostorom, kulturom i običajima. Aktivnosti porodičnih članova ne moraju biti vidljive široj društvenoj sredini, što predstavlja povoljnu sredinu za otvorenost i poštenje, ali u isto vreme i za one mračne aktivnosti, kao što su zlostavljanje i zanemarivanje. U psihologiji, disfunkcionalnom porodicom se smatra ona porodica u kojoj preovladavaju konflikti, loše ponašanje i zlostavljanje pojedinih članova porodice. Ovakvo ponašanje dovodi do toga da se članovi prilagode, a deca misle da je to ponašanje normalno i samim tim misle da je njihova porodica normalna.

Koje su posledice disfunkcionalne porodice?

Posledice disfunkcionalne porodice po decu mogu biti raznolike: dobro dete preuzima ulogu roditelja;problematično dete je ono koje se krivi za večinu problema; zaštitnik (negovatelj) je ono dete koje preuzima na sebe odgovornost za emocionalnu dobrobit porodice; izgubljeno dete je dete koje je nevidljivo, ćutljivo, njegove potrebe se često ignorišu; maskota je dete koje koristi šalu da bi odvuklo pažnju od narastajućeg disfunkcionalnog porodičnog sistema; pametnica (mastermind) je dete koje se prilagođava dešavanjima u porodici i okreće ih u svoju korist.

U porodicama, u kojima vladaju loši odnosi, i roditelji i deca su nezadovoljni i najčešće okrivljuju nekog drugog, ne shvatajući da su možda oni uzrok svega. Deca su tužna i neraspoložena što se odražava na školu i odnose sa vršnjacima. Takva deca grade loše odnose sa vršnjacima, često su ljuti na njih bez razloga ili postaju agresivni prema njima, zlostavljajući slabije od sebe. Deca koja žive u porodicama koje su disfunkcionalne, često imaju loš uspeh u školi zbog toga što ne mogu da održe pažnju.

Kako izgleda uravnotežena porodica?

Nasuprot disfunkcionalnim porodicama karakteristike energične, uravnotežene porodice određuju: dobri unutrašnji odnosi članova porodice u različitim vrstama aktivnosti, dobar i redovan kontakt sa grupama i organizacijama van porodice (vršnjacima, drugim porodicama, širom familijom, sportski timovi i sl.), fleksibilna raspoređenost uloga i zajedničko donošenje odluka, određena doza samostalnosti i preuzimanje odgovornosti, sloboda u istraživanju razvoja i zdravlja, energija koja stiže iz redovnih interakcija unutar porodice i sa osobama i grupama van porodice.

U porodicama koje su uravnotežene vlada lepa atmosfera, deca su vesela, a roditelji zadovoljni onim što imaju, najveće bogatstvo koje se ne meri novcem niti nečim drugim materijalnim.

Hajde da na ovaj dan donesemo važnu odluku koju ćemo ispoštovati. Naučimo da posmatramo svoju porodicu i uočimo slabe karike koje mogu dovesti do pucanja lanca. Da li su nam deca vesela onako kako bi to deca morala biti? Da li smo ih naučili da je svaki problem rešiv i da uvek mogu naći podršku u svojoj porodici? Da li ih dovoljno grlimo i ljubimo i dovoljno pažljivo slušamo. Da li smo ih naučili poštovanju pravila? Da li smo svesni da dok gledaju majku i oca uče o tome šta je brak i porodica i da na taj način stvaraju modele koji ih prate kroz ceo život i uslovljavaju njihove izbore? Želimo li svojoj deci onakav brak kakav gledaju u sopstvenoj kući? Naravno da im želimo da imaju brak pun ljubavi, razumevanja i međusobnog poštovanja. Uostalom zar to ne želimo i za sebe?

Možda bi za početak trebalo da prestanemo da tražimo a da počnemo da dajemo. Darujmo svoju pažnju, zagrljaje, vreme,znanje, odanost . Ko daruje vratiće mu se. Dajući najbolji deo sebe svojoj porodici , činite najveću uslugu sebi. Jedna poznata žena je rekla: “Imati gde otići je dom, imati nekog da volimo je porodica, imati oboje je blagoslov”. Od vas zavisi.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *