Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Inkluzija – Predavanje dr Nenada Glumbića

Psihlog Slađana Luković prisustvovala je predavanju dr Nenada Glumbića, Fakultet za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, na temu “Istraživanje inkluzije” prilikom koga su istaknuti sledeći efekti inkluzivnog obrazovanja: učenici sa smetnjama na ovaj način postižu bolje ishode obrazovanja, učenici sa težim oblicima ometenosti ostvaruju bolja postignuća u takozvanim resursnim ili pomoćnim odeljenjima, a u redovnim odeljenjima ipak ne dobijaju adekvatnu podršku.

Bolje su prihvaćena mlađa deca. Ipak, iako imaju češći kontakt sa drugom decom njihovi odnosi sa njima nisu bolji, odnosno istraživanja nisu potvrdila takozvanu hipotezu kontakta. Deca sa smetnjama ne utiču na obrazovne ishode druge dece, čak deca lošijih postignuća imaju više koristi od njih. Potvrđeni su I pozitivni socijalni efekti na druge učenike. Profesor je istakao da naš model nije univerzalan i da imamo kapaciteta da realizujemo resursna odeljenja.