inteligencije

Na koji način je inteligentno moje dete?

Obratite pažnju na naslov. Cilj nam je da Vas ubedimo da tragate za specifičnim sposobnostima Vašeg deteta, pre nego za brojem kojim se izražava koeficijent inteligencije. Razlog tome nije zato sto koeficijenti inteligencije (odnosno testovi inteligencije) nisu korisni, već zato sto često postoji pogrešno razumevanje u vezi sa tim šta oni pokušavaju da nam kažu.

Kada govorimo o inteligenciji, često bivamo navedeni da o njoj mislimo kao o nečemu što je usađeno, nepromenljivo, što je „takvo kakvo je“, nepodložno uticajima sredine. Ili se rađaš inteligentan ili jednostavno, nisi! Međutim, na osnovu mnogih savremenih istraživanja pokazano je da inteligencija nije unapred određena samo genetskim materijalom sa kojim se rađamo već da postoji veliki broj faktora koji na nju utiče. Štaviše, ako malo „prošetate“ intenetom, videćete brojne članke sa nazivima poput „7 aktivnosti za podsticanje razvoja inteligencije“ što bi na neki način trebalo da Vam ukazuje da IQ nije broj urezan u kamenu koji godine ne menjaju.

Testove inteligencije, pa i samu inteligenciju kao koncept izmislili su psiholozi. Verovali ili ne, postoji veliki broj teorija o inteligenciji koje je definišu na različite načine. Na osnovu toga kako je definisana u teorijama stvarani su testovi kojima se ona meri. Možete onda pretpostaviti, koeficijent inteligencije dobijen na osnovu jednog testa ne mora biti isti kao na drugom testu (biće najverovatnije, približno isti, ali vrlo, vrlo retko identičan).

Zašto kažemo da je inteligencija nešto izmišljeno, a nešto što je „u nama“? U principu, zato što jeste tako. Naime, psiholozi su pretpostavili da postoji određeni set sposobnosti i znanja koji bi trebalo da ukazuje na to koliko smo „pametni“, te su se potrudili da ih pobroje, definišu i sliju u koncept inteligencije. Smišljeni su setovi pitanja, zadataka kojima se te sposobnosti mere i onda su nakon brojnih provera i revizija napravljeni testovi inteligencije. Prema teoriji psihologa Hauarda Gardnera, postoji sedam vrsta inteligencije (lingvistička, muzička, logičko-matematička, prostorna (orijentaciona), kinetička (telesni pokreti) i personalna. Možete pretpostaviti onda da za svaku od ovih „tipova“ inteligencije može da se napravi poseban test. Testovi mere izabrane segmente onoga što čini „ukupnu“ inteligenciju (sveukupnu sposobnost da se prilagođavamo sredini, naš repertoar znanja, veština, kapaciteta kojima raspolažemo i koje možemo da iskoristimo u svakodnevnom životu). Ujedno, ako je skor (rezultat IQ) na nekoj sposobnosti nizak, može ali isto tako, i ne mora da znači koliki će biti na drugoj.

Iz tog razloga, pitajte psihologe za kvalitativni izveštaj, za informacije o samoj prirodi testa, sposobnostima koje on „meri“. Pitajte psihologa šta zapravo znači IQ. To će Vam dati mnogo više korisnih informacija u odnosu na izolovani rezultat IQ 110.

Ma koliko se psiholozi trudili da naprave sveobuhvatan test, sigurno svakom ponešto fali, odnosno, jer ni jedan test nije osetljiv na sve ljudske sposobnosti (niti mi možemo da ih izlistamo tako da sve sposobnosti budu na broju i da se međusobno ne preklapaju). Dakle, i ako zanemarimo pitanja korisnosti testova inteligencije, šta oni mere i koliko možemo da se u njihove rezultate uzdamo, važno pitanje koje ostaje je to da li verujete da sve sposobnosti Vašeg deteta, verbalne i neverbalne, mogu da se smeste u jedan koeficijent?

Testovi inteligencije su korisno sredstvo u radu psihologa i važni su orijentiti za praksu. Cilj ovog teksta ni na koji način nije bio da Vas odvratimo od toga da testirate dete ako ste to namerili ili se to, iz nekog razloga, od Vas zahteva. Cilj je da ne dozvolite sebi da pomislite da on opisuje dete i njegove sposobnosti u potpunosti niti da kategorija u koju rezultat smesta dete jeste njegova jedina odrednica.

U našem Centru obraćamo pažnju na to šta su sposobnosti, sklonosti, interesovanja svakog deteta ponaosob i onda koristimo te informacije da osmislimo dalji rad sa decom. Cilj nam nije da ukalupimo dete na osnovu dijagnoza, koeficijenata inteligencije ili drugih odrednica sa kojima dolaze u naš Centar. Cilj nam je da te informacije iskoristimo na najbolji mogući način tako što ćemo ih uzeti u obzir ali isto tako i gledati izvan njih trudeći se da uvidimo šta to njima nije rečeno.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *