Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Diplomirala 2012. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na odseku za logopediju, na kome iste godine upisuje master studije i uspešno ih završava 2014. godine, braneći master rad pod nazivom „Sintaksičke sposobnosti kod dece sa promenama elektroencefalografskih aktivnosti“. U toku studiranja obavila je stručnu praksu u Domu zdravlja „Milenko Marin“ u Loznici i Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu.

U periodu od 2013. do 2014. godine stažirala u Domu zdravlja „Novi Beograd“ i „Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora“. Od 2014. godine deo je tima Logopedsko edukativnog centra Čabarkapa. Dalju edukaciju nastavlja 2014. godine edukativnim kursom  „Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom“ na Institutu za mentalno zdravlje, u Beogradu.

Tokom kursa stekla je teorijska i praktična znanja o proceni psihomotorike, njenim poremećajima i njihovom tretmanu. Poseduje sertifikat za primenu DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji. Sertifikovana je za primenu “Behringer” logopedskog seta za govorno-jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije. Završila je edukativne seminare NTC sistem učenja, I i II deo, čije elemente koristi u radu, posebno sa decom školskog uzrasta.

Zainteresovana je za rad sa decom različitih govorno-jezičkih poremećaja. Svakodnevnim radom na terapiji govornih i jezičkih poremećaja proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novim iskustvima.