Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na smeru logopedija. Stručnu praksu obavila je u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu, gde je radila na korekciji govorno-jezičkih poremećaja, kao i funkcija čitanja i pisanja kod dece školskog uzrasta. Deo je tima Logopedsko edukativnog centra “Čabarkapa” od 2014. godine.

Zainteresovana je za rad sa decom školskog uzrasta, kako na poljima govorno-jezičkih problema, tako i na problemima sa usvajanjem školskih veština. Poseduje sertifikat za primenu DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji. Sertifikovana je za primenu “Behringer” logopedskog seta za govorno-jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije. Služi se elementima reedukacije psihomotorike kao i terapije senzorne integracije.