Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Diplomirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za psihologiju. Još tokom studija interesovanja je, kroz izborne kurseve i volonterske prakse,  vode ka sticanju dodatnih znanja iz oblasti psihologije porodice i dece sa posebnim potrebama.

Pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavila je u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu na Odeljenju za decu i mlade, gde je stekla iskustva i znanja u proceni, praćenju i savetodavnom radu kako sa decom tako i sa porodicom.  Tokom petogodišnjeg rada u vrtiću, usavršavala se u individualnom  i grupnom, radioničarskom radu sa decom predškolske dobi (opservacija, procena snaga i slabosti, stvaranje uslova koje podstiču razvoj kako tipične dece tako i dece sa posebnim potrebama, praćenje i organizacija inkluzije dece sa posebnim potrebama).

Od 2016-te godine je deo tima Logopedsko edukativnog centra Čabarkapa. Bila je učesnih seminara i treninga u zemlji i inostranstvu, iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, radioničarskog rada sa decom na polju prihvatanja dece sa drugačijim razvojnim karakteristikama, proceni i poboljšanju stanja ljudskih prava i pisanja projekata. Završila je kurseve iz marketingškog pisanja i online marketinga. Govori engleski jezik. Profesionalne aspiracije usmerava na decu – od dodatnih usavršavanja u oblasti terapijskog rada do pisanja dečijih sadržaja.