All Posts tagged Svetski dan glasa

SVETSKI DAN GLASA

SVETSKI DAN GLASA

Glas i govor se stiču u najranijem detinjstvu. Dete imitira pokrete govornih organa i pokušava da produkuje glas sličan onom koji čuje u svojoj okolini. Glas nastaje vibriranjem glasnica koje se ne može ostvariti bez adekvatno kontrolisanog izdaha. Pravilno disanje je i te kako bitna komponenta. Prevelika ili nedovoljna količina vazduha narušava adekvatno produkovanje glasa. Pravilno disanje u toku govora podrazumeva da se prilikom udaha donji deo grudnog koša i gornji deo trbuha širi, a zatim sledi produžen izdah kada dolazi do skupljanja. Naša boja glasa zavisi od osobine rezonatora (usne i nosne šupljine) i karakteristične su za svakog čoveka. Rezonator ima oblik cevi na čijem se jednom kraju nalaze glasnice, a na drugom usne. Kako je Feren uočio još 1741. godine, glas je istovremeno i žičani i duvački instrument.

Više

Svetski dan glasa

Svetski dan glasa

Danas je Svetski dan glasa! U mnogim državama sveta 16. april je posvećen glasu kao glavnom sredstvu komunikacije. Ideja o Svetskom danu glasa nastala je u Brazilu 1999. godine od strane fonijatara, otorinolaringologa i drugih stručnjaka koji se bave glasom. Oni su hteli da skrenu pažnju na rane simptome koji mogu da ukažu na tumor glasnica i grla.

Ovaj dan obeležavaju svi oni koji se, na neki način, bave fenomenom glasa (otorinolaringolozi, fonijatri, logopedi, fonetičari itd.). Takođe, ovaj dan obeležavaju prosvetni radnici kao i umetnici kojima je glas posebno važan (pevači i glumci, voditelji, socijalni radnici itd). U svetu zvukova koji nas okružuju, ljudski glas zauzima vrlo značajno mesto. Neophodan je za svakodnevnu komunikaciju, izražavanje želja, osećanja, potreba i mišljenja. U antičkom dobu je vladalo posebno interesovanje za glas i govor pošto je u to doba govorništvo bilo veoma negovano i smatrano najvećom ljudskom sposobnošću.

Više