All Posts tagged Logopedski tretman

Tretmani u L.E.C. Čabarkapa

Tretmani u L.E.C. Čabarkapa

Da li ste upoznati sa time kako logoped, senzorni integrator i reedukator psihmotorike mogu pomoći Vašem detetu?

Logoped u svom radu koristi aparat za stimulaciju govora i jezika (Behringer aparat). Aparat nije neophodan za rad, ali može biti velika pomoć u radu. Kod poremećaja slušnog proceusiranja se javljaju smetnje u primanju i obradi govornih informacija, a mogu se javiti razne teškoće u slušanju. Osobe tada teško razumeju govor kada se nalaze u  bučnoj sredini ili imaju teškoće sa razlikovanjem sličnih glasova. Kasnije se mogu javiti i teškoće u čitanju i razumevanju informacija koje se iskazuju verbalno pa je kod ove dece neophodan multidisciplinarni timski pristup. Logoped ovaj logopedski set koristi u dijagnostici poremećaja glasa i govora, za sve vežbe fonacije (korekciju glasova), kod postavljanja pravilne visine glasa, kod eliminisanja šuma u glasu kao i tremor (podrhtavanje) glasa. Aparat je pogodan za korekciju dislalija (distorzija, supstitucija i omisija), dizartrije, disfluentnog govora i brzopletosti.

Više

Svetski dan glasa

Svetski dan glasa

Danas je Svetski dan glasa! U mnogim državama sveta 16. april je posvećen glasu kao glavnom sredstvu komunikacije. Ideja o Svetskom danu glasa nastala je u Brazilu 1999. godine od strane fonijatara, otorinolaringologa i drugih stručnjaka koji se bave glasom. Oni su hteli da skrenu pažnju na rane simptome koji mogu da ukažu na tumor glasnica i grla.

Ovaj dan obeležavaju svi oni koji se, na neki način, bave fenomenom glasa (otorinolaringolozi, fonijatri, logopedi, fonetičari itd.). Takođe, ovaj dan obeležavaju prosvetni radnici kao i umetnici kojima je glas posebno važan (pevači i glumci, voditelji, socijalni radnici itd). U svetu zvukova koji nas okružuju, ljudski glas zauzima vrlo značajno mesto. Neophodan je za svakodnevnu komunikaciju, izražavanje želja, osećanja, potreba i mišljenja. U antičkom dobu je vladalo posebno interesovanje za glas i govor pošto je u to doba govorništvo bilo veoma negovano i smatrano najvećom ljudskom sposobnošću.

Više

Autizam govori otvorite mu vrata

Autizam govori otvorite mu vrata

U decembru 2007.generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvojila je rezoluciju kojom je 2. april proglašen svetskim danom osoba sa autizmom.

Članice Evropske Unije i Saveta Evrope podsećaju nas na sledeće činjenice:

  1. Postoji velika potreba da se obrati posebna pažnja na autizam, uzimajući u obzir velike probleme koje stvara ova vrste poremećaja.
  2. Autizam je veoma složen razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života.
  3. Na osnovu činjeničnih podataka dobijenih naučnim istraživanjem danas znamo da autizam nije retka pojava, a ukoliko se u obzir uzme ceo spektar autističnih poremećaja, ova vrsta poremećaja obuhvata 0,6 % ukupne populacije. Ovo znači da u Evropi postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom.
Više