All Posts tagged Dan pismenosti

Međunarodni dan pismenosti

Međunarodni dan pismenosti

17% stanovništva Srbije je nepismeno, a trećina srednjoškolaca ne može adekvatno da primeni teoretska znanja koja su stekla na nastavi. 14% populacije nema dan škole ili ima samo nekoliko dana škole. 11% dece ima nezavršenu osnovnu školu.

Više