All Posts tagged Beringer

Tretmani u L.E.C. Čabarkapa

Tretmani u L.E.C. Čabarkapa

Da li ste upoznati sa time kako logoped, senzorni integrator i reedukator psihmotorike mogu pomoći Vašem detetu?

Logoped u svom radu koristi aparat za stimulaciju govora i jezika (Behringer aparat). Aparat nije neophodan za rad, ali može biti velika pomoć u radu. Kod poremećaja slušnog proceusiranja se javljaju smetnje u primanju i obradi govornih informacija, a mogu se javiti razne teškoće u slušanju. Osobe tada teško razumeju govor kada se nalaze u  bučnoj sredini ili imaju teškoće sa razlikovanjem sličnih glasova. Kasnije se mogu javiti i teškoće u čitanju i razumevanju informacija koje se iskazuju verbalno pa je kod ove dece neophodan multidisciplinarni timski pristup. Logoped ovaj logopedski set koristi u dijagnostici poremećaja glasa i govora, za sve vežbe fonacije (korekciju glasova), kod postavljanja pravilne visine glasa, kod eliminisanja šuma u glasu kao i tremor (podrhtavanje) glasa. Aparat je pogodan za korekciju dislalija (distorzija, supstitucija i omisija), dizartrije, disfluentnog govora i brzopletosti.

Više