Naš tim

 • Nataša D. Čabarkapa Centar

  Nataša D. Čabarkapa

  Dr sci Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Diplomirala je…

  Više
 • Milica Reljić Centar

  Milica Reljić

  Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2010.godine u Beogradu, smer Specijalna edukacija i rehabiitacija osoba sa oštenjem sluha,…

  Više
 • Maja Lilić Centar

  Maja Lilić

  Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za Specijlanu Edukaciju i Rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu, na smeru somatopedija, sa prosečnom ocenom…

  Više
 • Ivana Đurić Centar

  Ivana Đurić

  Diplomirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za psihologiju. Još tokom studija interesovanja je, kroz…

  Više