Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za Specijlanu Edukaciju i Rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu, na smeru somatopedija, sa prosečnom ocenom 8.96. U toku studija odradila je praksu u Domu za Decu i Omladinu Ometenu u Razvoju u Veterniku i u Specijalnoj Školi ,,Miodrag Matić’’ u Beogradu. Na Institutu za Mentalno dravlje u Beogradu pohađala je specijalistički kurs iz metoda reedukacije psihomotorike.

Poseduje sertifikate iz Specifične Reedukacije Psihomotorike sa Opštom Defektološkom Dijagnostikom i Opšte Reedukacije Psihomotorike sa Relaksacijom. Od Jula 2011. do septembra 2014. godine bila je član tima Centra za Specijalnu Edukaciju I Rehabilitaciju (C.S.P.E.R.) kao Defektolog – Reedukator Psihomotorike. Na početku profesionalne karijere radia je pod supervizijom mentora Tatjane Govedarice.

Od 2015. godine radi u Logopedsko-edukativnom Centru Čabarkapa kao stručni saradnik na poziciji reedukatora psihomotorike. Učestvovala je na izradi stručnog rada ,,Level of prenumeric ability of first grade pupils in elementary school’’ (Nivo prenumeričkih sposobnosti učenika prvog razreda osnovne škole) koji je objavljen u zborniku radova, Udruženja za podršku i kreativni razvoj dece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli (2011. godina). Kroz rad u timu na programima rane intervencije upoznala se sa metodama senzorne integracije i floor-time. Elemente ovih metoda aktivno koristi u radu sa decom. Zainteresovana je za dalje usavršavanje u smeru pohađanja kurseva sistemske porodične terapije. Poseduje znanje engleskog jezika.