CentarOdeljenje

 • Nataša D. Čabarkapa

  Nataša D. Čabarkapa

  Dr sci Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim…

  Više
 • Milica Reljić

  Milica Reljić

  Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2010.godine u Beogradu, smer Specijalna edukacija i rehabiitacija…

  Više
 • Maja Lilić

  Maja Lilić

  Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za Specijlanu Edukaciju i Rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu, na smeru…

  Više
 • Ivana Đurić ,

  Ivana Đurić

  Diplomirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za psihologiju. Još tokom…

  Više