Svi članci u sekciji Obaveštenja

Radionice za decu u programima Centra

Radionice za decu u programima Centra

Radionice za decu Logopedsko-edukativnog Centra „Čabarkapa“ pripremljene su temeljno od strane tima logopeda i psihologa.

Svaka iz serije radionica integriše rad na pažnji, memoriji, podsticanju kreativnosti, podsticanju divergentnog mišljenja, rad na pravilnoj artikulaciji i bogaćenju leksičkog fonda. Cilj je da se kroz interaktivan rad deca zabave, provežbaju dosad naučene veštine, i uz to usvoje i neke nove.

Više

Novi programi od sredine septembra

Novi programi od sredine septembra

Od sredine septembra u ponudi Logopedsko-edukativnog Centra „Čabarkapa“ nalaze se, pored osnovnih usluga koje nudimo, i sledeći programi:

Pripremni program za polazak u školu, za decu predškolskog uzrasta

Programi dodatnog rada sa decom školskog uzrasta

Kreativne radionice za decu predškolskog i školskog uzrasta

Više