Svi članci u sekciji Obaveštenja

Evropski dan jezika

Evropski dan jezika

Čuvaj svoj jezik kao parče hleba koji jedeš svakoga dana…jer jezik ti daje slobodu, snagu i život.

Danas, 26.9., se obeležava Evropski dan  jezika. Obeležavanje  ovog dana je ustanovljeno tokom Evropske godine jezika 2001. godine i od tada se redovno obeležava. Obeležava se radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo kao i na potrebu učenja stranih jezika. U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika što je oko 3% od ukupnog broja jezika, a u svetu se govori 6000-7000 jezika.

Jezik se definiše kao simbolički sistem koji određena jezička zajednica koristi radi sporazumevanja. Naš poznati lingvista Ranko Bukarski naglašava da jezik i govor stoje u odnosu koda i poruke, sistema i procesa, pa govor predstavlja jezik u akciji. Spasenija Vladisavljević, autor knjiga o jeziku i razvoju govora, ističe da je potrebno shvatiti celovitost sistema jezik – govor i njihovu transformaciju od jednog entiteta u drugi, jer oni funkcionišu u komunikacionom procesu, da se i ne pomišlja da jedno bez drugog može postojati, s obzirom da je jezik apstraktan simbolički sistem koji se konkretno realizuje govorenjem, nešto ređe pismom i najređe gestom.

Pod poznavanjem jezika se podrazumeva poznavanje njegove gramatike i pravopisa, kao i govorenje, čitanje i pisanje istog. U Srbiji je veliki broj osoba koji ne umeju da čitaju i pišu, odnosno nepismeni su. Taj broj iznosi 17% od ukupnog broja stanovništva. Takođe, broj osoba koji nisu završili osnovnu školu je veliki i iznosi 14%. Samim tim što nemaju školu i smatraju se nepismenima ne poznaju ni jezik u meri koja se očekuje. S obzirom da ne poznaju svoj jezik, jezik koji govore (maternji jezik) ne mogu poznavati ni neki strani jezik tj. ne mogu naučiti njegovu gramatiku i pravopis. Pre početka učenja bilo kog stranog jezika bitno je da dete/osoba ima usvojenu bazu maternjeg jezika, odnosno, potrebno je da dete ovlada maternjim jezikom kako ne bi kasnije naišlo na poteškoće u savladavanju stranog jezika.  Pre nego što dete počne da uči strani jezik, neophodno je da stručnjak (logoped) uradi procenu govorno-jezičkih sposobnosti, kako bi bili sigurni da učenje novog jezika neće poremetiti bazu maternjeg, već je nadograditi. Deca koja supstituišu (zamenjuju), omituju (izostavljaju), umekšavaju, obezvučavaju glasove ili/i iz bilo kog razloga kasne u govorno-jezičkom razvoju mogu da imaju takva odstupanja i u izgovoru i u stranom jeziku. Tek kada logoped ukaže na probleme koje dete ima prilikom izgovora glasova ili u samom kašnjenju govora, i nakon kontinuiranog logopedskog tretmana i rešavanja problema u govoru i jeziku dete je spremno za učenje novog jezika.

a učenje stranog jezika bitno je poznavati neke od osnovnih principa učenja stranog jezika. Pristup učenju stranog jezika se razlikuje kod mlađe i starije dece.  Najbolji su rezultati postignuti kod onog učenja koje se odvija u prirodnoj sredini. Usvajanje stranog jezika je uspešnije kad se odvija kroz igru, pevanje, glumu, imitaciju i sl. Bitna stvar je da se deca na početku ne opterećuju gramatikom već da spontano usvajaju novi jezik. U ranom periodu života deca veoma brzo i sa velikom lakoćom upijaju znanje.  Najbolji primer za to je usvajanje maternjeg jezika. Dakle, u ranom uzrastu, ukoliko je govorno-jezički razvoj deteta uredan, usvajanje drugog jezika im ne predstavlja problem. Iako su dosadašnja iskustva pokazala da deca lakše usvajaju strani jezik u ranijem uzrastu, bitno je reći da početak učenja stranog jezika u sedmoj godini života je dovoljno rano da usvoji i izgovor i naglasak i da uspešno napreduje u usvajanju novog jezika. Uloga logopeda je da prati norme govorno-jezičkog razvoja i da tokom rada sa detetom stvara temelje za kasnije sticanje drugih znanja i veština.

Iako postoje argumenti koji idu u prilog učenju stranog jezika od malih nogu, ipak je za jezik (koji je po svojoj prirodi stalno u razvoju) neophodan rad tokom celog toka školovanja. Na taj način učenje jezika prati i sazrevanje deteta, što znači da neke novostečene misaone sheme omogućavaju da se neke jezičke strukture lakše razumeju i primene. Rano učenje jezika podstiče decu da kasnije uče i druge jezike. Automatsko i nesvesno usvajanje jezika motiviše decu za dalje učenje. Jako je bitan metod postupnosti koji mora biti u skladu sa detetovim mogućnostima. Edukativni materijal, takođe, mora biti prilagođen detetu i njegovim mogućnostima, kako ga ne bi sputavalo već motivisalo za dalje učenje.

Poruka LEC Čabarkapa roditeljima je da pre uvođenja novog jezika potraže savet logopeda koji će proceniti govorno-jezički status deteta. Ako dete ima bazu svoga jezika tada nema prepreka da se uvede novi jezik detetu. Potrebno je voditi računa da se suprasegment, melodija i artikulacija maternjeg jezika ne naruše. Poznavanje maternjeg jezika osobu čini pismenom, a pismenost se nadograđuje učenjem stranog jezika.

Više

dr sci. Nataša D. Čabarkapa na trećem „Vikend beba, dece i trudnica“ događaju u Beogradu

dr sci. Nataša D. Čabarkapa na trećem „Vikend beba, dece i trudnica“ događaju u Beogradu

16. i 17. septembra 2017. godine u centralnom atrijumu šoping mola „Delta city“ održaće se treći po redu „Vikend beba, dece i trudnica“.

Manifestaciju će podržati i sajt Yumama u vidu medijskog pokroviteljstva i promocije događaja, kao i organizovanjem kreativnih radionica i predavača koji će biti na raspolaganju roditeljima koji su zainteresovani da postave pitanja i dobiju savete.

Jedan od predavača je i dr sci. Nataša D. Čabarkapa koja će u subotu, 16. septembra u 14h, držati predavanje „Problemi u razvoju govora i značaj pravovremenog odlaska logopedu“. Nakon predavanja dr sci. Nataša D. Čabarkapa će na štandu sajta Yumama odžati konsultacije za sve zainteresovane roditelje.

Više

L.E.C.Č na novoj adresi

L.E.C.Č na novoj adresi

Poštovani roditelji, koji dovodite decu kod nas ili planirate da ih dovedete, obaveštavamo vas da se LEC Čabarkapa od 26. juna 2017. godine nalazi na novoj adresi. Možete nas naći u ulici Dimitrija Tucovića 18.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mejla logopeddrcabarkapa@gmail.com ili pozivom na broj telefona 066.827.9797.

Tim LEC Čabarkapa vas očekuje!

Više

Počinjemo sa radom!

Počinjemo sa radom!

Logopedsko edukativni centar Čabarkapa danas počinje sa radom

Obaveštavamo vas da Centar danas počinje sa radom.

Ukoliko želite da zakažete prvi prijem kontaktirajte nas pozivom na sledeće brojeve telefona 066 8279797 ili 011 3809892 ili putem mejl adrese logopeddrcabarkapa@gmail.com

Vaš tim Logopedsko edukativnog centra Čabarkapa

Više