Kako da reči dobiju značenje?

Kako da reči dobiju značenje?

Reč je „označivač“ iskustva. Možemo je posmatrati kao etiketu koju lepimo na kontekste, slike, zvukove, osete… Često i pre samog izgovaranja određene reči, deca nauče da je upare sa njenim značenjem. Taj nivo razumevanja je ono što se stiče kroz iskustvo i to je ono na šta roditelji posebno treba da obrate pažnju u radu sa decom u ranim fazama razvijanja govora.
Read More

Problem disleksije: Dete nije ni lenjo, ni glupo!

Problem disleksije: Dete nije ni lenjo, ni glupo!

Odrasli neretko rade nepromišljenje stvari. Nećemo reći glupe, jer mi taj pridev ne volimo. Na primer, jednog dana sredinom davnog 19. veka, jedan učitelj je poslao poruku roditeljima preko šestogodišnjeg dečaka. U poruci je bila zapisana istina o dečaku, u koju učitelj nimalo nije sumnjao. U pismu koje je dečak odneo kući, pisalo je: „On je previše glup da bi učio.“ Taj dečak je bio Tomas Edison.
Read More

Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Čini se, septembar je daleko. Međutim, kada su tako važne promene za dete vezane za taj mesec, pogrešno bi bilo posmatrati ga dalekim. Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih životnih tranzicija za dete. Mnoga deca se tada po prvi put nalaze u kontekstu gde je prisutan veliki broj vršnjaka, sa jednom odraslom osobom koja pred njih postavlja zahteve za određenom vrstom ponašanja, izazove za postizanjem određenih rezultata, i zato nije redak slučaj da se deca „ne snađu“.
Read More